Buy Strategie

Buy is een onderdeel van de keuze tussen Make, Buy or Ally; de strategische afweging waarbij een organisatie een bewuste keuze maakt voor het zelf doen, uitbesteden of organiseren in andere samenwerkingsverbanden van onderdelen van de bedrijfsvoering.

Buy is het betrekken van producten of diensten van een andere partij. Dit betreft de meer traditionele klant-leveranciersrelaties, waarbij in contracten afspraken zijn gemaakt over prijs, kwaliteit, leveringscondities en voorwaarden. Hiervoor gelden verschillende sourcingopties, zoals: divestment, spin-off, outsourcing, preferred relationship, co-sourcing en managed network.
Reactie plaatsen