Sourcingstrategie

Sourcingstrategie is de set van strategische keuzen op grond waarvan een organisatie bepaalt hoe ze haar sourcingsdoelen realiseert. Voorbeelden van een sourcingstrategie is door bewuste keuzes te maken in wat zelf te doen, uit te besteden of anders te organiseren ( make, buy or ally). Maar ook verkaveling, aanbestedingsfasering of leveranciersverantwoordelijkheid zijn voorbeelden van een sourcingstrategie. Vanuit de huidige sourcingssituatie is bepaald welke sourcingsopties relevant en haalbaar zijn en is een definitieve keuze gemaakt voor de sourcingsoptie(s) die het best past (passen). Hierbij is rekening gehouden met de financiële overwegingen, risico’s en de volwassenheid van de huidige organisatie en de besturing van het sourcingsobject.
Reactie plaatsen