medewerkersbeleving verbeteren

Medewerkers

Werk is verweven met de identiteit van mensen en daarmee nemen de verwachtingen ten aanzien van werk toe: zingeving, inclusiviteit, persoonlijke ontwikkeling, plezier, welzijn, vitaliteit, teaming en meer. Daarmee vormt relevantie voor en van medewerkers een constante drijfveer voor verandering. Wat is je identiteit, hoe vertaalt dat naar een People/EX -strategie en hoe faciliteer je als HR hierin?
Organisaties succesvol laten opereren en transformeren lukt alleen als ook jouw medewerkers de organisatie-ambitie omarmen. Daarom is een visie en focus op medewerkers belangrijk; een visie waarin de behoefte van organisatie en medewerker hand in hand gaan. We helpen jou zowel bij het formuleren van een People strategie die vertelt wat de organisatie en de medewerkers van elkaar verwachten, als het vaststellen en organiseren van de daarbij benodigde HR-dienstverlening en HR-inrichting.

Gerelateerde klantcases

Dienstenorganisatie PKN

Vraag vanuit organisatie: Het ledenaantal loopt terug. Hoe kan Dienstenorganisatie Protestantse Kerk Nederland (PKN) haar rol de komende jaren anders vervullen?

Aanpak: Helpen bij de uitvoering van een datagedreven cultuurverandering.

Resultaat: Medewerkers zijn meer tevreden en enthousiast over de dienstenorganisatie en voelen zich beter in staat gesteld om in de verandering mee te gaan.

ING case

Vraag vanuit organisatie: Help ons van ‘Health services’ naar ‘Wellbeing’ te komen via interne transformatie en uitbesteding.

Aanpak: Vormgeven van een nieuw organisatiemodel waarin de transformatie van curatieve, naar preventieve dienstverlening, van aanbodgestuurde naar wendbare en klantgerichte diensten,  inclusief een heldere business case.

Resultaat: Een nieuwe 'Wellbeing organisatie' met daarbij: nieuwe contracten met leveranciers en volledig begeleide transitie (proces- overdracht), nieuw ingerichte en getrainde eigen regie-organisatie, curatieve én preventieve dienstverlening en gevalideerde transformatiekalender voor post go-live verbeterinitiatieven.


            

Vraag vanuit organisatie: Help ons met het ontwikkelen van een visie en ambitie ten aanzien van onze medewerkers, onze medewerkers daarin centraal te zetten en onze HR- en FM-afdeling daartoe in te richten en integreren.

Aanpak: We hebben VGZ uitgedaagd om kleur te bekennen op wie ze willen zijn voor hun medewerkers; daartoe zijn verschillende teams en medewerkers betrokken. Om de geformuleerde ambitie te realiseren is vervolgens gewerkt aan het neerzetten van een cross-functioneel en zelfsturend organisatiemodel. 

Resultaat: Een inspirerende en passende nieuwe ambitie en onderliggend een organisch model met meer focus op zelforganisatie en op gezondheid – fysiek, mentaal en financieel. Een agile organisatie zonder verkokering, met een integrale en holistische aanpak. Waarin mensen zich kunnen thuisvoelen en gesteund weten door HR en FM. Inclusief reductie van aantal fte en kosten conform doelstellingen.

Succesboek(en) met Employee Experience

Inzichten & inspiratie om aan de slag te gaan met Employee Experience 

  • Wat is Employee Experience?
  • Hoe belangrijk is een goede Employee Experience voor jouw organisatie?
  • Wat wij leerden bij andere organisaties
50%
Gratis download

Onze artikelen

Wij zijn continu bezig met het ontwikkelen van het vakgebied. Lees daarover meer in onze publicaties.

Contact Tim Meurs Senior consultant

Interesse? Of meer weten?

 Mail of bel met Tim Meurs - Practice lead HR & Employee Experience

 088 4040 400 | t.meurs@kirkmancompany.com

arrow_drop_up arrow_drop_down