Strategic Sourcing Framework

Het Strategic Sourcing Framework© (SSF) vormt de logische kapstok voor het borgen van strategic sourcing in de organisatie. Het positioneert verantwoordelijkheden en clustert specifieke activiteiten en daaraan gekoppelde competenties (zie figuur 2.2). Zoals te zien is in figuur 2.2, bestaat het SSF uit twee delen. Het eerste deel gaat in op de Strategiedefinitie: het positioneren van de organisatie en het vaststellen van algemene strategische beleidskaders en het vaststellen van het corporate sourcingsbeleid. Deze strategische kaders en uitgangspunten worden bij terugkerende casussen in het tweede deel van het SSF vertaald in concrete sourcingsbeslissingen.

Dit tweede deel is opgebouwd uit drie kernprocessen: het maken van bewuste keuzes vanuit het hele pallet aan sourcingsopties en formuleren van een sourcingsstrategie (Choice), het doorvoeren van veranderingen als gevolg van de bewust gekozen sourcingsopties (Change) en het controleren en beheersen van de bewust gekozen en gecreëerde samenwerkingsverbanden (Control).
Reactie plaatsen