Sourcingsbeleid

Het sourcingsbeleid is onderdeel van de strategiedefinitie. Het sourcingsbeleid vormt de kaders en uitgangspunten voor het maken van verdere make, buy or ally-beslissingen. De volgende vragen staan voor een organisatie centraal bij het opstellen van sourcingsbeleid:
• Wat is de relatie tussen bedrijfsdoelen en de kaders en uitgangspunten voor make, buy or ally-beslissingen
• Voor welke bedrijfsactiviteiten geldt het sourcingsbeleid? Het is gebruikelijk om een onderscheid te maken naar generiek en specifiek sourcingsbeleid. Soms wordt zelfs toegespitst op mondiaal en lokaal sourcingsbeleid.
• Op welke bedrijfsactiviteiten gaat de organisatie specifiek inzetten? Welke bedrijfsactiviteiten zijn eigenlijk nauwelijks onderscheidend?
• Wie is er eigenaar van het sourcingsbeleid, nu en in de toekomst?
• Hoe gaan we ervoor zorgen dat het sourcingsbeleid actueel blijft?
Reactie plaatsen