Strategiedefinitie

Bij strategiedefinitie draait het in essentie om de vraag: wat geeft mijn organisatie bestaansrecht? Nu en in de toekomst. Het antwoord ontdek je niet door slim te rekenen binnen bekende kaders, maar door jezelf juist werkelijk af te vragen waar de toegevoegde waarde zit, nu en in de toekomst. Organisaties die deze vraag durven te stellen zijn in staat te overleven en presteren beter. De aanleiding voor het vormen van een strategie kan een gebeurtenis binnen de onderneming of in de omgeving daarvan zijn. Deze gebeurtenis vertaalt zich in een probleem of kans voor de organisatie. Een strategie helpt bij het richting geven aan het handelen van de organisatie en het positioneren van de organisatie ten opzichte van de omgeving. Ook maakt een strategie een gerichte inzet van mensen en middelen mogelijk. En geeft een bewust gekozen strategie een bepaalde identiteit aan de organisatie. Een onderdeel van de Strategiedefinitie is het definiëren van het sourcingsbeleid. Het sourcingsbeleid vormt de kaders en uitgangspunten voor het maken van verdere make, buy or ally-beslissingen.

Het Strategic Sourcing Framework© is een model om gedachten rondom de vraag make, buy or ally te structureren en bestaat uit twee delen: de Strategiedefinitie en de sourcingsstrategie en executie. Het Strategic Sourcing Framework© (SSF) vormt de logische kapstok voor het borgen van strategic sourcing in de organisatie. Het positioneert verantwoordelijkheden en clustert specifieke activiteiten en daaraan gekoppelde competenties. Het eerste deel gaat in op de strategiedefinitie: het positioneren van de organisatie, het vaststellen van algemene strategische beleidskaders en het vaststellen van het corporate sourcingsbeleid. Dit tweede deel is opgebouwd uit drie fasen: het maken van bewuste keuzes vanuit het hele palet aan sourcingsopties en het formuleren van een sourcingsstrategie (choice); 2.het doorvoeren van veranderingen als gevolg van de bewust gekozen sourcingsopties (change); 3.het controleren en beheersen van de bewust gekozen en gecreëerde samenwerkingsverbanden (control). Het is belangrijk je organisatie hier sequentieel doorheen te loodsen, te zorgen voor een logische samenhang en het is de kunst om meerdere borden ‘synchroon te laten schakelen’.
Reactie plaatsen