Video Aspect Ratio: 4:1

Data & Digital

Transformatieopgaven worden groter en complexer als men oog houdt voor alle stakeholderbelangen. Dit vraagt om geavanceerde hulpmiddelen; Digital om te verbinden en te versnellen en datagedreven inzichten om de impact van jouw organisatie op haar stakeholders te verhogen. 
Data en technologie puur op zichzelf is niet van toegevoegde waarde. Het gaat om de vertaling naar uitkomsten en waarden voor jouw organisatie. Met data science expertise en onze digitale toepassingen kunnen wij organsaties transformeren. Hierbij kunnen wij je helpen om zelf competenties en technologie te ontwikkelen en op te zetten of we kunnen je helpen de beste experts in hun vakgebied en data/technologie partners te benutten.

Gerelateerde klantcases

Vraag vanuit organisatie: Zeeman heeft duidelijke en ambitieuze groeidoelstellingen. Deze groei is echter niet zonder uitdagingen. Kirkman Company is gevraagd om een datamodel te implementeren waarmee Zeeman op een meer datagedreven wijze locaties van nieuw te openen winkels kan bepalen.

Aanpak: Om inzicht te geven in de effectiviteit van nieuwe winkels wordt een omzetvoorspelling op basis van interne en externe data gegenereerd. Het rekenmodel combineert onder andere de impact van filiaaleigenschappen en omgevingsfactoren met reisafstanden, sociaal-demografische- en populatiedata. 

Resultaat: Een platform voor de lokale vastgoedmanager met op locatie beschikbare informatie die nodig is voor het openen van nieuwe winkellocaties. Door middel van het platform kunnen winkelopeningen en sluitingen worden gesimuleerd, zodat omzetprognoses worden aangescherpt. Hiermee kunnen tegenvallende resultaten en winkelsluitingen worden voorkomen.


Vraag vanuit organisatie: Onze opdrachtgever, een groot energienetwerkbedrijf in Nederland, is bezig met het optimaliseren van de HR- service afdeling. Een groot onderdeel hiervan is het optimaliseren van de HR- service processen, met als doel de doorlooptijden te versnellen en fout-gevoeligheid te verminderen. Kirkman Company is gevraagd om via “process mining” 12 Core HR-Service processen te analyseren en het verbeterpotentieel in kaart te brengen. Dit biedt de opdrachtgever inzicht in de grootste process bottlenecks, concreet verbeterpotentieel en een op data gebaseerde business case. 

Aanpak: In deze opdracht maken wij gebruik van process mining. Dit is een techniek waarmee we in staat zijn bedrijfsprocessen in kaart te brengen, te visualiseren en te analyseren. Hierbij maken we gebruik van de software van Celonis. Dit project hebben we volgens onze iteratieve vierstapsaanpak uitgevoerd.

Resultaat: Op dit moment zijn we nog bezig met het uitvoeren van deze analyse. Voorlopige resultaten op het instroomproces laten echter wel een potentiële besparing van 1722 dagen per jaar in proces doorlooptijden zien.

Vraag vanuit organisatie: Een verzekeringsmaatschappij in Nederland vroeg zich af waarom zij een bepaalde positie in reputatierapporten had. De positie wijzigde nauwelijks sinds een aantal jaar en was helemaal niet slecht, maar er was geen inzicht in het “waarom” van de positie en of er überhaupt behoefte zou zijn vanuit de organisatie zelf om de positie te verhogen of daar pogingen toe te ondernemen.

Aanpak: Op basis van social media scraping, text mining en sentiment analyses is een korte periode een onderzoek gedaan (met behulp van machine learning) naar feedback over de organisatie, specifiek lettende op reputatiegerelateerde uitingen.

Resultaat: De organisatie heeft inzicht gekregen in feedback van klanten over onderwerpen waar de organisatie zelf positief over was. Klanten waren daar minder enthousiast over in bepaalde gevallen. De inzichten zijn meegenomen in interne besluitvorming om de mogelijke behoefte tot verhoging van de reputatie verder te onderzoeken.

Onze artikelen

Wij zijn continu bezig met het ontwikkelen van het vakgebied. Lees daarover meer in onze publicaties.

Interesse? Of meer weten?

Mail of bel met Sander Kloppenburg - Practice lead Data Experience

088 4040 400 | s.kloppenburg@kirkmancompany.com

arrow_drop_up arrow_drop_down