Video Aspect Ratio: 4:1

Data & Digital

Transformatieopgaven worden groter en complexer als men oog houdt voor alle stakeholderbelangen. Dit vraagt om geavanceerde hulpmiddelen; Digital om te verbinden en te versnellen en datagedreven inzichten om de impact van jouw organisatie op haar stakeholders te verhogen. 
Data en technologie puur op zichzelf is niet van toegevoegde waarde. Het gaat om de vertaling naar uitkomsten en waarden voor jouw organisatie. Met data science expertise en onze digitale toepassingen kunnen wij organsaties transformeren. Hierbij kunnen wij je helpen om zelf competenties en technologie te ontwikkelen en op te zetten of we kunnen je helpen de beste experts in hun vakgebied en data/technologie partners te benutten.

Gerelateerde klantcases

Vraag: Hoe kan de retail en real estate markt beter voorspellen wat de omzet van nieuwe locaties is en de impact van sluitingen en relocaties bepalen?

Aanpak: We bouwen een rekenmodel dat de impact combineert van winkel eigenschappen en omgevingsfactoren. 

Resultaat: Tot 90% nauwkeurige inschatting van de verwachte winkelomzet.

Vraag: Hoe kan de efficiëntie van HR-processen worden verhoogd? 

Aanpak: Door middel van process mining kunnen HR-processen worden gemonitord, bijgestuurd en verbeterd. We gebruiken RPA en ML  technieken om continu de processen te verbeteren.  

Resultaat: Het reduceren van proces complexiteit en doorlooptijden wat leidt tot meer efficiëntie en hogere klantbeleving.


Onze artikelen

Wij zijn continu bezig met het ontwikkelen van het vakgebied. Lees daarover meer in onze publicaties.

Interesse? Of meer weten?

Mail of bel met Sander Kloppenburg - Practice lead Data Experience

088 4040 400 | s.kloppenburg@kirkmancompany.com