Waardegericht inkopen

Bij waardegericht inkopen krijgen leveranciers maximaal de ruimte om zich van elkaar te onderscheiden door niet alleen op prijs, maar ook op kwaliteitsaspecten zoals gebruiksvriendelijkheid, flexibiliteit, en bestuurbaarheid te concurreren.
Reactie plaatsen