Video Aspect Ratio: 4:1

Milieu & Maatschappij

Het bestaansrecht van organisaties hangt in toenemende mate af van hun toegevoegde waarde voor milieu en maatschappij. Alleen maatschappelijk verantwoord ondernemen is niet meer voldoende. Stakeholders verwachten een integrale aanpak met oog voor meervoudige waarde. Een aanpak waarbij de transformatie van je businessmodel en innovatieve samenwerkingsvormen helpen je doel te bereiken. 

Hoewel we zien dat organisaties waarde voor milieu en maatschappij steeds hoger op de agenda hebben staan, zien we ook dat zij deze transformatie niet alleen kunnen realiseren. Het is voor organisaties een vraagstuk dat afdelingen en zelfs organisaties overstijgt. Het vereist een geïntegreerde aanpak om de belangen van milieu, maatschappij en governance (afgekort ESG in het Engels) vast te leggen in strategie, bedrijfsvoering en samenwerkingsverbanden.  

Wij helpen je aan de hand van de ESG-criteria met het bepalen van jouw duurzame strategie, producten en diensten, het verkennen van de voor jouw relevante maatschappelijke vraagstukken en het vinden van de juiste publieke en private samenwerkingspartners voor de uitvoering. 

Gerelateerde klantcases

Vraag: Hoe ontwikkelen we een concrete duurzaamheidsagenda in lijn met onze strategie? 

Aanpak: Deskresearch i.c.m. sessies met relevante stakeholders om vanuit het huidige beleid te komen tot een nieuwe, gedragen duurzaamheidsagenda. 

Resultaat: Een gedragen duurzaamheidsagenda in lijn met de corporate strategie. 

Vraag: Hoe kan  ASML vanuit hun ambitie op duurzaamheid hun vastgoed het beste verduurzamen?

Aanpak: Sessies met verantwoordelijke afdeling om samen de strategie te ontwikkelen met doorvertaling naar een concreet programma. 

Resultaat: Een heldere strategie en die vertalen in een programma met ideeën voor projecten. 

Vraag: Hoe ontwikkelen we een grootschalig circulair bouwprogramma voor de Metropool Regio Amsterdam?

Aanpak: Verkennende sessies en gesprekken met potentiële partners om commitment te creëren.  

Resultaat: Een ecosysteem met ruim 40 partners waaronder  MRA gemeenten, kennisinstellingen en bouwgerelateerde organisaties.

Onze artikelen

Wij zijn continu bezig met het ontwikkelen van het vakgebied. Lees daarover meer in onze publicaties.

Interesse? Of meer weten?

Mail of bel met Wouter van Twillert - Practice lead Public Private Ecosystems

088 4040 400 |  w.van.twillert@kirkmancompany.com