publieke vraagstukken oplossen

Milieu & Maatschappij

Het bestaansrecht van organisaties hangt in toenemende mate af van hun toegevoegde waarde voor milieu en maatschappij. Alleen maatschappelijk verantwoord ondernemen is niet meer voldoende. Stakeholders verwachten een integrale aanpak met oog voor meervoudige waarde. Een aanpak waarbij de transformatie van je businessmodel en innovatieve samenwerkingsvormen helpen je doel te bereiken.

Hoewel we zien dat organisaties waarde voor milieu en maatschappij steeds hoger op de agenda hebben staan, zien we ook dat zij deze transformatie niet alleen kunnen realiseren. Het is voor organisaties een vraagstuk dat afdelingen en zelfs organisaties overstijgt. Het vereist een geïntegreerde aanpak op de waarde voor milieu en maatschappij in strategie, bedrijfsvoering en samenwerkingsverbanden.  

Wij helpen je met het bepalen van jouw duurzame strategie, producten en diensten, het verkennen van de voor jouw relevante maatschappelijke vraagstukken en het vinden van de juiste publieke en private samenwerkingspartners voor de uitvoering. 

Gerelateerde klantcases

Vraag vanuit organisatie: Als ‘Vaste waarde in Zorg en Welzijn’ heeft PGGM behoefte aan een herijking van het duurzaamheidsbeleid voor 2020-2023 waarin de onderlinge verbinding tussen de Sustainable Development Goals, de eigen strategie en betrokkenheid van partners, klanten en collega’s van groot belang is. 

Aanpak: Startende met een QuickScan voor inzicht in de huidige stand van zaken, is een team van Kirkman Company aan de slag gegaan met het structureren en borgen van huidige activiteiten, het herijken van het duurzaamheidsbeleid in samenwerking met stakeholders en het opstellen van een kosten-baten framework om duurzaamheidsactiviteiten te kunnen prioriteren en monitoren. 

Resultaat: Een uitgebreide Duurzaamheidsagenda 2020 – 2023: ‘Van strategie naar concrete uitvoering’, waarin de duurzaamheidsstrategie in lijn is gebracht met PGGM Corporate Strategie (vaste waarde in zorg en welzijn), en besluitvorming over focusgebieden door het EC is vastgesteld.
Vraag vanuit organisatie: Hoe word je de gemeente met de laagste werkloosheid van Nederland? Gewapend met deze hoge ambitie, zocht de Gemeente Utrecht partners. Essentieel bleken de maatschappelijke initiatieven en sociaal ondernemers die bijdragen aan arbeidsparticipatie voor de stad nu de overheid zich meer terugtrekt. 

Aanpak: Uit een verkenning kwam de behoefte naar een publiek-privaat samenwerkingsverband (ecosysteem) waarin partijen samenwerken voor sociale impact en  initiatieven en ondernemingen helpen opschalen. Uitkomst? Een stichting met als founding partners de Gemeente Utrecht, EY, De Koekfabriek, Band op Spanning, Wijk&Co, Incluzio, Universiteit Utrecht, Rabobank en Kirkman Company.

Resultaat: Een onafhankelijke stichting en fysieke hotspot in het centrum van Utrecht die ondersteuning biedt en versnelling creëert in de beweging naar sociaal ondernemerschap. Samen creëren partners hierdoor meer werkgelegenheid aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Daarnaast heeft de stichting Social Impact Factory een belangrijke aanjagersrol in grote programma’s zoals Plan Einstein en FutureProof.                      

C-Creators case logo

Vraag vanuit organisatie: De Metropool Regio Amsterdam (MRA) is één van de meest dichtbevolkte van Nederland, met een enorme bouwopgave: het bouwen van meer dan 200.000 woningen, een pier bij Schiphol en het verduurzamen van huidige woningvoorraad. En dit moet circulair, duurzaam en energieneutraal. Oftewel: hoe versnellen we de transitie naar een circulaire economie in de MRA?

Aanpak: Opzetten van een publiek- private samenwerking met partners binnen de bouwsector zoals SER, Delta Development Group, VolkerWessels, SADC, gemeente Haarlemmermeer en Schiphol.

Resultaat: Het uitvoeren van een omvangrijk circulair bouwprogramma in de Metropool Regio Amsterdam samen met 40 partners vanuit de circulaire fysieke hotspot, C-Bèta.


Whitepaper "Van idee tot uitvoering: 

Zo bouw je een ecosysteem"

Wil jij aan de slag met een publiek-privaat ecosysteem als samenwerkingsvorm maar weet je nog niet hoe?  In onze whitepaper "Van idee tot uitvoering: Zo bouw je een ecosysteem" beschrijven we onze aanpak, inclusief zeven succesfactoren. Download 'm hieronder. Veel leesplezier!

Succesboek(en) met Publiek-Private Ecosystemen

Inzichten & inspiratie om aan de slag te gaan met Publiek-Private Ecosystemen 

  • Wat is een Publiek-Private Ecosysteem?
  • Wanneer is een ecosysteem de geschikte samenwerkingsvorm?
  • Wat zijn succesfactoren?
50%
Gratis download

Onze artikelen

Wij zijn continu bezig met het ontwikkelen van het vakgebied. Lees daarover meer in onze publicaties.

Interesse? Of meer weten?

Mail of bel met Wouter van Twillert - Practice lead Public Private-Ecosystems.

088 4040 400 |  w.van.twillert@kirkmancompany.com

arrow_drop_up arrow_drop_down