Wat is CSRD

Wat betekent CSRD voor jouw organisatie?

Praktische stappen en informatie

Wat is CSRD?

De CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive)  is een nieuwe EU-wet die is aangenomen als onderdeel van de Green Deal. De wet verplicht bedrijven om uitgebreid te rapporteren over de impact die zij hebben op milieu en maatschappij, verdeeld over de ESG-pijlers (Environment, Society & Governance). Circa 50.000 bedrijven uit de EU zullen in hun jaarverslag over boekjaar 2024 voor het eerst niet-financiële cijfers moeten rapporteren. Deze verplichte rapportage is uitgebreid en moet voldoen aan strakke richtlijnen.

Wij zien CSRD niet alleen als een verplichting, de nieuwe wet biedt zeker ook mooie kansen. Wat er voor jou verandert en welke stappen je nu al kunt zetten om je hierop voor te bereiden lees je hier. 

Veelgebruikte afkortingen

CSRD

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is de Europese richtlijn voor duurzaamheidsrapportage zelf. Deze richtlijn verplicht straks ondernemingen te rapporteren over hun duurzaamheid. Dit heeft grote impact op veel ondernemingen.


ESRS

De European Sustainability Reporting Standards (ESRS) beschrijven de voorwaarden waar de verplichte duurzaamheidsrapportage CSRD aan moet voldoen. De voorwaarden zijn nog niet in de definitieve fase.


ESG

Bij de verplichte duurzaamheidsrapportage worden de thema's verdeeld over drie pijlers, te weten Environment (Milieu), Social (Sociaal) en Governance (Bestuur). Daarom wordt duurzaamheid in het bedrijfsleven ook wel als ESG aangeduid.

Wanneer geldt CSRD voor jouw organisatie?

Voor de eerste bedrijven geldt de CSRD vanaf boekjaar 2024 en voor de volgende grote groep vanaf boekjaar 2025. Om te kunnen rapporteren volgens CSRD is best wat voorbereiding vereist. Nu is hét moment om je voor te bereiden op de wet.  

Voor wie is CSRD

Praktische informatie over CSRD

CSRD Tijdlijnen

De CSRD tijdlijn per doelgroep

CSRD Stappenplan

Stappenplan CSRD-Implementatie

De 12 Thema's van CSRD

De CSRD-thema's en 

ESRS

Je kan de verplichte CSRD zien als een lastige nieuwe uitdaging of als kans om je te onderscheiden. Dat kan op organisatieniveau of of business unit niveau zoals bijvoorbeeld HR, CX en Data. Lees hier verschillende blogs met praktische informatie en voorbeelden over hoe je CSRD als kans kan inzetten.

Het grootste deel van de CSRD-rapportage-eisen zijn van toepassing op alle bedrijven die conform de nieuwe richtlijn moeten rapporteren. Toch zijn er grote verschillen in hoe bedrijven bij het implementeren van CSRD ondersteund willen worden. Om die reden kan je bij ons kiezen tussen onze CSRD-standaardproducten en CSRD-Diensten op maat.

Onze CSRD Standaardproducten:

Vragen? Stel ze gerust

Kirkman Company helpt organisaties om hun doelstellingen in harmonie met de mens, de samenleving en de natuur te realiseren. Wij zijnervan overtuigd dat we zelf de sleutel tot een mooiere wereld in de hand hebben door er niet alleen over te praten, maar  vooral door het te doen.  Heb je een vraag over C SRD? Stuur dan gerust geheel vrijblijvend jouw vraag aan Wouter van Twillert, Practice Leader bij Kirkman Company.