samenwerken met partners

Partners

Complexe uitdagingen vragen om nieuwe antwoorden en grenzen tussen organisaties vervagen. Nu ‘ouderwets’ ketendenken steeds vaker tekortschiet in de transformatieopgaven van vandaag, is het essentieel te weten waar jouw organisatie zich in onderscheidt en waar je anderen nodig hebt om te presteren. Samenwerken gaat al lang niet meer over klassieke klant-leverancierrelaties, maar over met gedeelde belangen aan de échte uitdagingen werken.

    Wij helpen jouw organisatie de potentiële waarde van jouw samenwerkingspartners en ecosystemen te benutten. We analyseren de voor jouw organisatie beste keuzes in jouw partnerschappen en het verbeterpotentieel in huidige samenwerkingsverbanden. Ook begeleiden we in het bouwen van business innovatie ecosystemen om samen te innoveren, ondernemen en experimenteren voor optimale bedrijfsresultaten én samenwerkingspartners. 

Gerelateerde klantcases

Ministerie van Defensie

Vraag vanuit organisatie: Om als krijgsmacht in de toekomst aan de taakstelling te kunnen blijven voldoen is de vorming van een Adaptieve Krijgsmacht een strategisch speerpunt voor Defensie. Op het gebied van logistiek is een vernieuwende en vergaande vorm van samenwerking met marktpartijen nodig. Kirkman Company is gevraagd om met tien grote logistieke ondernemingen én Defensie een Ecosysteem Logistiek te ontwerpen.

Aanpak: Defensie én de logistieke ondernemingen zoeken onder regie van Kirkman Company uit hoe dit Ecosysteem Logistiek kan gaan werken. Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn de doelstellingen en scope van het project en het helder maken van eenieders belang en bijdrage. Ook belangrijk: het opstellen van een dienstenportfolio en verrekenmodellen en het uitwerken van personele en juridische aspecten.

Resultaat: 

• Inzicht in de haalbaarheid van innovatie.

• Samenwerken met diverse marktpartijen.

• Ontwerp van een ecosysteem dat duurzaam werkt voor alle betrokken partijen.       

     

Vraag vanuit organisatie: Of je nu een zakelijke of een particuliere klant bent, bij het verbouwen of nieuwbouwen van een huis krijg je te maken met NUTS-voorzieningen - aansluitingen op het gebied van gas, water en elektriciteit. Niets is vervelender dan voor elke aansluiting naar een apart loket te moeten. Hoe bundelt Mijnaansluiting.nl de krachten en voorzien ze in één loket, zodat zowel de afhandeling voor klanten als voor de organisaties soepel verloopt?

Aanpak:  Kirkman Company heeft geholpen bij het ontwerpen en inrichten van een langetermijnsamenwerking binnen een partnernetwerk. Daarbij lag de focus op het verbinden en begeleiden van alle partijen én belangen in de uitvoering van de diverse samenwerkingsverbanden. Belangrijk onderdeel was de begeleiding van het management in de (persoonlijke) uitdagingen die deze reis met zich meebracht.

Resultaat: 

• Ontwerp nieuwe samenwerkingsvorm.

• Ontwerp en realisatie veranderstrategie.

• Meerpartijensamenwerking ingeregeld en laten werken.   

                                                                                

Vraag vanuit organisatie: Forteiland Pampus is een bijzonder eiland dat als boegbeeld van de Stelling van Amsterdam (UNESCO werelderfgoed) voor een grootse verduurzamingsopgave staat om eind 2021 fossielvrij te zijn. De urgentie tot vernieuwing van de voorzieningen vormt een fantastische kans om de cultuurhistorische waarden van het erfgoed te behouden, versterken en gebruiken als inspiratiebron voor onze toekomst. Met het project Pampus Duurzaam Zelfvoorzienend gaat het eiland zijn verleden gebruiken als inspiratiebron voor de toekomst en met grootse vernieuwingen een energietransitie realiseren. Het wordt weer een zelfregulerend eiland op het gebied van water en energie en gaat gebruik maken van moderne innovaties. 

Aanpak: In alle fases van verkenning, partnerselectie en inrichting geven als de rol van aanjager, gecombineerd met het binnenhalen van voldoende financiële middelen. Twee centrale, leidende vragen: Hoe transformeren we Pampus tot een duurzaam zelfvoorzienend eiland dat zijn historische karakter versterkt? Hoe betrekken we de juiste stakeholders met kennis, kunde en/of kapitaal, om dit project te laten slagen?

Resultaat: Een multi-stakeholderveld en een vernieuwingsplan inclusief business case en fundingstrategie dat Pampus voortvarend op weg helpt naar een duurzaam en zelfvoorzienend eiland.

Ecosysteem Logistiek;

een samenwerking tussen Defensie en het bedrijfsleven

In maart 2019 heeft Defensie een verkenning geïnitieerd voor het Ecosysteem Logistiek. In tien sessies wordt samen met het bedrijfsleven verkend hoe een samenwerking in een ecosysteem vorm kan krijgen. De basisdoelstelling van het Ecosysteem Logistiek is om gezamenlijk toegang te hebben tot een pool aan logistieke capaciteiten met een omvang waar iedereen gemak van heeft. Defensie heeft hierin een bijzonder belang, namelijk garanties op reactievermogen en schaalbaarheid van logistieke capaciteiten bij veiligheidscrises ('de rode knop'). Het waarborgen van dit belang is het startpunt voor het Ecosysteem.

De film geeft een fraai kijkje in de keuken.

Succesboek(en) met Sourcing & Partnerships

Inzichten & inspiratie om aan de slag te gaan met Sourcing & Partnerships 

  • Wat is Soucing & Partnerships?
  • Hoe belangrijk is een goede sourcingsstrategie voor jouw organisatie?
  • Wat wij leerden bij andere organisaties  
50%
Gratis download

Onze artikelen

Wij zijn continu bezig met het ontwikkelen van het vakgebied. Lees daarover meer in onze publicaties.

Interesse? Of meer weten?

Mail of bel met Wouter van Twillert - Practice lead Public Private-Ecosystems.

088 4040 400 |  w.van.twillert@kirkmancompany.com

arrow_drop_up arrow_drop_down