Video Aspect Ratio: 4:1

Partners

Complexe uitdagingen vragen om nieuwe antwoorden en grenzen tussen organisaties vervagen. Nu ‘ouderwets’ ketendenken steeds vaker tekortschiet in de transformatieopgaven van vandaag, is het essentieel te weten waar jouw organisatie zich in onderscheidt en waar je anderen nodig hebt om te presteren. Samenwerken gaat al lang niet meer over klassieke klant-leverancierrelaties, maar over met gedeelde belangen aan de échte uitdagingen werken.

    Wij helpen jouw organisatie de potentiële waarde van jouw samenwerkingspartners en ecosystemen te benutten. We analyseren de voor jouw organisatie beste keuzes in jouw partnerschappen en het verbeterpotentieel in huidige samenwerkingsverbanden. Ook begeleiden we in het bouwen van business innovatie ecosystemen om samen te innoveren, ondernemen en experimenteren voor optimale bedrijfsresultaten én samenwerkingspartners. 

Gerelateerde klantcases

Vraag: Hoe kan het Ministerie van Defensie het beste samenwerken met de logistieke markt in een publiek-privaat ecosysteem? 

Aanpak: Verkennende sessies rondom thema’s als het collectieve doel, de individuele bijdragen en passende samenwerkingsvorm. 

Resultaat: Een gedragen ontwerp van het Ecosysteem Logistiek.


Vraag: Hoe ontwikkelen we een hotspot waar partners samenwerken om de transitie naar sociaal ondernemerschap te versnellen? 

Aanpak: Partnerselectie, organisatiemodel ontwerp- en inrichting, pilots en projecten. 

Resultaat: Een staande organisatie en fysieke locatie in hartje Utrecht van waaruit wordt gewerkt aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken d.m.v. sociaal ondernemerschap. 

Vraag: Hoe transformeren we Forteiland Pampus tot een duurzaam zelfvoorzienend eiland dat zijn historische karakter versterkt? 

Aanpak: Partnerselectie van de juiste stakeholders die kennis, kunde en/of kapitaal inbrengen. 

Resultaat: Een multi-stakeholderveld en vernieuwingsplan (incl. business case en fundingstrategie ( als basis op weg naar een duurzaam en zelfvoorzienend eiland.

Ecosysteem Logistiek;

een samenwerking tussen Defensie en het bedrijfsleven

In maart 2019 heeft Defensie een verkenning geïnitieerd voor het Ecosysteem Logistiek. In tien sessies wordt samen met het bedrijfsleven verkend hoe een samenwerking in een ecosysteem vorm kan krijgen. De basisdoelstelling van het Ecosysteem Logistiek is om gezamenlijk toegang te hebben tot een pool aan logistieke capaciteiten met een omvang waar iedereen gemak van heeft. Defensie heeft hierin een bijzonder belang, namelijk garanties op reactievermogen en schaalbaarheid van logistieke capaciteiten bij veiligheidscrises ('de rode knop'). Het waarborgen van dit belang is het startpunt voor het Ecosysteem.

De film geeft een fraai kijkje in de keuken.

Onze artikelen

Wij zijn continu bezig met het ontwikkelen van het vakgebied. Lees daarover meer in onze publicaties.

Interesse? Of meer weten?

Mail of bel met Wouter van Twillert - Practice lead Public Private Ecosystems

088 4040 400 |  w.van.twillert@kirkmancompany.com