Video Aspect Ratio: 4:1

Aandeelhouders

Het bestaansrecht van een organisatie bestaat uit haar maatschappelijke relevantie. De waardecreatie voor aandeelhouders volgt uit het dienen van grotere of kleinere maatschappelijke behoeftes. Betrokken aandeelhouders dagen de organisatie uit en zorgen voor kapitaal. Die oprechte betrokkenheid vindt haar fundament in het geloof in het bestaansrecht, een goede strategie en de executiekracht om deze strategie tot uitvoer te brengen.

Als CEO ben je aan zet om de veelheid aan interne en externe uitdagingen te vertalen naar jouw organisatie. Anno 2020 is het niet meer de vraag of jouw organisatie iets moet met klantbeleving, duurzaamheid, digitalisering, talent management, samenwerkingen etc. Het wordt allemaal van je verwacht om relevant te blijven op de lange termijn. Hoe creëer je een organisatie die in staat is mee te bewegen met de continue verandering terwijl je de huidige operatie ook op orde brengt en houdt? 

We zien vaak dat bovenstaande onderwerpen in isolatie aangepakt worden terwijl voor een duurzame transformatie een integrale aanpak nodig is die afdelingen overstijgt. Hoe doorbreek je bestaande patronen die ooit nuttig waren, maar nu remmend werken? En hoe benut je de vakkennis en ervaring van de mensen binnen je organisatie zodat ook zij zich in gaan zetten voor de transformatie?

Wij helpen je met het scherp krijgen, ontwerpen én uitvoeren van jouw transformatie, dwars door én in co-creatie met de gehele organisatie. Van het opnieuw uitvinden van je bestaansrecht tot het herinrichten en in beweging brengen van de organisatie.


null Jouw 100 dagen analyse

null Opzetten en begeleiden van je 360 graden transformatie

null Het verkrijgen van strategie alignment

Gerelateerde klantcases

Vraag: Hoe kunnen we onze organisatie toekomstgericht maken?

Aanpak: We hebben inzichtelijk gemaakt en gestructureerd wat nodig is om een toekomstgerichte kerk te zijn en wat dit vraagt van de interne dienstenorganisatie. Daarnaast hebben we beweging gecreëerd richting het realiseren van de ambities.

Resultaat: Een heldere, door betrokkenen omarmde koers en ambitie en een nieuwe wijze van (samen)werken en organiseren.Vraag: Hoe kunnen we onze organisatie professionaliseren en toekomstbestendig maken?

Aanpak: We hebben de langetermijnstrategie en ambitie van de organisatie opgesteld. Om de ambitie te realiseren hebben we een organisatieinrichting en nieuwe manier van werken ontworpen die wendbaarheid stimuleren. 

Resultaat: Een gedragen strategie en organisatieinrichting die passen bij de steeds veranderende kansen en uitdagingen.

Vraag: Hoe kunnen we ons collectief van bedrijven aan een gezamenlijk doel verbinden en een passende vorm vinden voor de besturing?

Aanpak: We hebben het transformatieprogramma vormgegeven en geïmplementeerd en de directie en het managementteam begeleid in het leidinggeven in en aan de transformatie.

Resultaat: Een integrale en gedragen langetermijnstrategie die het collectief met elkaar verenigt.


Onze artikelen

Wij zijn continu bezig met het ontwikkelen van het vakgebied. Lees daarover meer in onze publicaties.

Interesse? Of meer weten?

Mail of bel met Roy Klaassen - Practice lead Transform 360

088 4040 400 | r.klaassen@kirkmancompany.com