Video Aspect Ratio: 4:1

Aandeelhouders

Wij zorgen voor impact van publieke en private organisaties. Impact betekent voor ons dat een organisatie toekomstbestendig en relevant blijft in een wereld van morgen waarin sociale gelijkheid en waardering van het milieu voorop staan. Niet alleen door zich aan te passen, maar door de wereld van morgen te vormen.

Wij geloven dat organisaties een belangrijke rol spelen in het oplossen van maatschappelijke problemen en we geloven dat dit niet vanzelf gaat. Zowel private als publieke organisaties moeten fundamenteel anders gaan kijken, denken, voelen en samenwerken om de wereld van morgen vorm te geven. Wij hebben hierbij de volgende overtuigingen:


>> Transformeren begint bij een persoonlijke transformatie. Juist de persoonlijke aspecten spelen hierin een rol. Wat vind je echt belangrijk? Waar lig je wakker van en hoe vertaal je je intrinsieke motivatie naar je team en organisatie? Welke stijl van leiderschap past bij jou en welke wordt van jou gevraagd om impact te maken?


>> Transformatie vereist intensieve samenwerking in het leiderschapsteam. Een transformatie wordt gedragen door (informele) leiders. Deze groep werkt in een complexe omgeving waar veel samenkomt: een snel veranderende wereld, externe en interne belangen die vragen om strategische besluitvorming, en een aanpak die rekening houdt met individuele karakters. Hoe ga je de gewenste transformatie begeleiden?


>> Transformeren doe je met een blik op de gehele organisatie. De wereld om ons heen verandert in hoog tempo en dit heeft directe invloed op het bestaansrecht van organisaties. Dit vraagt om het organiseren van wendbaarheid en innovatiekracht binnen de hele organisatie. Iedereen doet mee. Daartoe omarm je een gezonde vorm van tegenspraak en blijf je luisteren naar elkaar. Hoe creëer je ruimte om te experimenteren, spelen en leren om daar te komen? En hoe combineer je deze ruimte met de eisen van klanten en medewerkers van vandaag?


>> Transformeren gaat verder dan de eigen organisatie, vereist lef en het opzij zetten van ego. Dit vraagt een scherp beeld op de maatschappelijke impact en relevantie. Wij dagen sectoren uit en stimuleren organisaties om vraagstukken gezamenlijk aan te pakken. In de wereld van morgen praten we niet over ‘winnaars’ en ‘verliezers’, maar helpen en leren organisaties met en van elkaar.


Wie zijn wij?

We zijn een diverse groep consultants met expertise in leiderschap, organisatie inrichting en transformatie. Wij helpen je op een pragmatische manier met het (her)definiëren van je bestaansrecht, de begeleiding van je leiderschapsteam(s) om de verandering in gang te zetten, en de doorvertaling naar de organisatie. We doen dit samen met alle stakeholders en zorgen voor een duurzame verandering van hoofd en hart. We brengen hierbij ook verschillende expertises vanuit Kirkman Company in, met betrekking tot medewerker- en klantbeleving, data en publiek private samenwerkingen. Kortom, we helpen leiders, teams en organisaties om impact te maken.

Gerelateerde klantcases

Vraag: Hoe kunnen we onze organisatie toekomstgericht maken?

Aanpak: We hebben inzichtelijk gemaakt en gestructureerd wat nodig is om een toekomstgerichte kerk te zijn en wat dit vraagt van de interne dienstenorganisatie. Daarnaast hebben we beweging gecreëerd richting het realiseren van de ambities.

Resultaat: Een heldere, door betrokkenen omarmde koers en ambitie en een nieuwe wijze van (samen)werken en organiseren.Vraag: Hoe kunnen we onze organisatie professionaliseren en toekomstbestendig maken?

Aanpak: We hebben de langetermijnstrategie en ambitie van de organisatie opgesteld. Om de ambitie te realiseren hebben we een organisatieinrichting en nieuwe manier van werken ontworpen die wendbaarheid stimuleren. 

Resultaat: Een gedragen strategie en organisatieinrichting die passen bij de steeds veranderende kansen en uitdagingen.

Vraag: Hoe kunnen we ons collectief van bedrijven aan een gezamenlijk doel verbinden en een passende vorm vinden voor de besturing?

Aanpak: We hebben het transformatieprogramma vormgegeven en geïmplementeerd en de directie en het managementteam begeleid in het leidinggeven in en aan de transformatie.

Resultaat: Een integrale en gedragen langetermijnstrategie die het collectief met elkaar verenigt.


Onze artikelen

Wij zijn continu bezig met het ontwikkelen van het vakgebied. Lees daarover meer in onze publicaties.

Interesse? Of meer weten?

Mail of bel met Tim Meurs - Practice lead Transform 360

088 4040 400 | t.meurs@kirkmancompany.com