Strategic Sourcing

Strategic sourcing omvat het realiseren van bedrijfsstrategie en bedrijfsdoelstellingen door het maken van een bewuste keuze tussen welke activiteiten zelf te doen (make), welke activiteiten uit te besteden (buy) of vorm te geven in andere samenwerkingsverbanden (ally). Het is daarmee meer dan de keuze tussen uitbesteden of niet; verschillende sourcingsopties kunnen gelijktijdig naast elkaar bestaan. Sourcingsopties – je kunt er ondenkbaar veel verzinnen – zijn manieren waarop je als organisatie invulling geeft aan de allocatie van bedrijfsactiviteiten en middelen. Al deze opties zijn te categoriseren naar make, buy or ally. Het Strategic Sourcing Framework (SSF) vormt de logische kapstok voor het borgen van strategic sourcing in de organisatie. Het positioneert verantwoordelijkheden en clustert specifieke activiteiten en daaraan gekoppelde competenties.
Reactie plaatsen