Spin-off

Een spin-off is een sourcingoptie dat valt onder de optie Buy: het betrekken van producten of diensten van een andere partij. Een spin-off is een organisatie die ontstaat uit een reeds bestaande organisatie. Het doel is om specifieke bedrijfsactiviteiten meer kans op groei en succes te bieden, zeker als het gaat om innovatieve, kansrijke activiteiten die gebaat zijn bij veel ruimte om te ondernemen en groeien. Vaak is het succes van een spin-off afhankelijk van het succes van het moederbedrijf: als het moederbedrijf het goed doet, doet een spin-off het vaak ook goed. Dit heeft onder andere te maken met de kennisoverdracht van onbewuste kennis vanuit het moederbedrijf. In veel gevallen blijft er een link bestaan tussen de twee entiteiten, via een belang van de moederorganisatie en/of door gebruik van onderlinge kennis en netwerk.
Reactie plaatsen