arrow_drop_up arrow_drop_down
Gemeente Utrecht case

Gemeente Utrecht met SIF

Gemeente Utrecht

Oplossing voor sociaal maatschappelijke vraagstukken

Door de decentralisatie kreeg de gemeente Utrecht meer verantwoordelijkheden. Hiervoor was de gemeente op zoek naar ondernemende oplossingen voor sociaal maatschappelijke vraagstukken op lokaal niveau. Om gebruik te maken van de kracht die al in de stad aanwezig is, hebben wij hiervoor een publiek private samenwerking opgezet met verschillende type organisaties, zoals EY, de Koekfabriek, Universiteit Utrecht en de Rabobank.

Dit samenwerkingsverband hebben we geformaliseerd in de stichting Social Impact Factory (SIF), met als doel “Sociaal ondernemerschap tot het nieuwe normaal te maken”. Wij hebben de dienstverlening opgezet, waarbij de verschillende verbonden partners actief met elkaar aan de slag gingen. Als procesfacilitator heeft de SIF gezorgd voor ondernemende oplossingen voor meer dan 15 verschillende maatschappelijke problemen, van jeugdwerkloosheid tot maatwerkvervoer. Als matchmaker heeft de SIF in voor meer dan €600.000,- aan omzet gerealiseerd voor sociaal ondernemers. In totaal werkt de SIF met meer dan 100 organisaties samen, van overheid, corporate tot sociaal ondernemers. Tot slot is in Utrecht is een fysieke locatie ontwikkeld, de Social Impact Factory Utrecht.

Leg jouw vraagstuk aan ons voor!