Partnerschapsstrategie (Make, Buy or Ally)

De klassieke vraag of je je activiteiten zelf uitvoert, uitbesteedt of samenwerkt is een vraag die blijvend relevant is. Zowel voor primaire als secundaire bedrijfsprocessen. En vervolgens is het ook een kunst om de best passende vorm van samenwerking te ontwikkelen. Eerst kiezen en vervolgens ontwikkelen dus, maar je loopt dan snel tegen vragen aan als: Hoe kan sourcing helpen bedrijfsdoelen te realiseren? Welke processen zijn geschikt om uit te besteden, om op samen te werken of om zelf te doen? Hoe voorkom ik dat sourcing alleen maar gaat over uitbesteden en verlies van banen? En welke competenties en argumenten heb ik nodig om een passende partner te selecteren waarmee ik wil samenwerken?

 

Doel

Het doel van de make, buy of ally afweging en vervolgens het strategisch sourcen van activiteiten is het realiseren van (bedrijfs-)strategie en doelstellingen. Deze bestaat uit de volgende afwegingen: 

  • Meer dan de keuze tussen uitbesteden of niet;
  • Geen eenrichtingsverkeer naar uitbesteden;
  • Sourcingopties bestaan gelijktijdig naast elkaar;
  • Het is een organisatievraagstuk;
  • Het is een terugkerende verantwoordelijkheid. 

 

Werkwijze

We maken gebruik van onze beproefde methodiek; het Strategic Sourcing Framework. Deze bestaat uit de volgende stappen:

Analyseren: Analyse van de huidige en toekomstige situatie op basis van visie, missie en ambities. Hierbij nemen we externe ontwikkelingen die van invloed (kunnen) zijn op de organisatie onder de loep, brengen we mogelijkheden en kansen voor de toekomst in kaart en onderzoeken we waar de kracht en kerncompetenties van de organisatie liggen.

Selecteren: Vervolgens kiezen we samen de best passende sourcingopties voor de geselecteerde bedrijfsactiviteiten. Hiervoor analyseren wij de huidige situatie op basis van kosten en kwaliteit, huidige en gewenste dienstverlening, kijken naar de volwassenheid en risico’s en geven, uitgaande van de organisatiestrategie, advies over de meest relevante sourcingscenario’s.

Implementeren: Hierbij helpen wij met het uitwerken van de specifieke wensen en eisen, het bepalen van de marktbenadering, aanbesteding, inclusief selectie, gunning en contracteren van de leverancier(s), maar ook met het selecteren en implementeren van innovatieve samenwerkingsrelaties.

 

Kirkman Company is in NL toonaangevend geweest in de ontwikkeling van het vak Strategic Sourcing en de vraag “what to make, buy or ally”. Geen ander adviesbureau heeft dergelijke brede en jarenlange ervaring met deze vraagstukken.