Verbeteren van bestaande samenwerkingsverbanden 

Succesvolle partnernetwerken en samenwerkingsverbanden worden gekenmerkt door onder andere succesvolle beoogde resultaten, een win-win karakter voor alle betrokken partners, concrete vastgelegde samenwerkingsafspraken en een geactiveerd netwerk. Wij helpen bestaande samenwerkingsverbanden te verbeteren om het volledige potentieel van de diversiteit van de netwerkpartners te benutten. Met als resultaat een toekomstbestendig samenwerkingsverband met toegevoegde waarde voor álle deelnemende partijen. 

 

Doel

  • Ontwerp nieuwe samenwerkingsvorm; 
  • Ontwerp en realisatie veranderstrategie; 
  • Meerpartijensamenwerking ingeregeld en laten werken.  

 

Werkwijze 

Wij helpen bij het ontwerpen en inrichten van een langetermijnsamenwerking binnen een partnernetwerk. Daarbij ligt de focus op het verbinden en begeleiden van alle partijen én belangen in de uitvoering van de diverse samenwerkingsverbanden. Belangrijk onderdeel is de begeleiding van het management in de (persoonlijke) uitdagingen die deze reis met zich meebrengt.