Een publiek-private samenwerking voor een veiligere wereld

Hoe kan Defensie samenwerken met de logistieke markt in een publiek-privaat ecosysteem om zo beter en sneller in te kunnen spelen op veranderende veiligheidssituaties? 
Oplossing

We hebben Defensie en een representatieve groep partijen uit de logistieke markt in verschillende verkennende sessies begeleid. Dit heeft geleid tot een beschrijving van de opzet en werking van het Ecosysteem Logistiek, incl. personele, financiële en juridische kaders. Momenteel werken we samen met Defensie en de logistieke partijen om de strategische samenwerking verder vorm te geven. 


Thema's voor deze transformatie:

  • Publiek-private samenwerking
  • Ecosysteem ontwerp 
  • Innovatieve samenwerkingsvormen 
  • Marktverkenning 

Resultaten

  • Een gedragen collectief doel
  • Ieders individuele bijdrage aan dat collectieve doel 
  • Een passende samenwerkingsvorm en besturing
  • Beschrijving van opzet en werking van het Ecosysteem Logistiek
.
“Kirkman Company heeft ons op professionele wijze meegenomen en in dialoog met alle partijen eenieder in hun kracht weten te zetten. Ze hebben diverse belangen effectief samengebracht in het ontwerp, waarmee we écht verschil kunnen maken voor een veiligere wereld.”
Henny Bouman - Souschef Logistiek / Ministerie van Defensie 

Interesse? Of meer weten?

Mail of bel met Wouter van Twillert - Practice lead Public Private Ecosystems

088 4040 400 |  w.van.twillert@kirkmancompany.com

arrow_drop_up arrow_drop_down