Professioneel opdrachtgeverschap

Professioneel opdrachtgeverschap is een vak op zich. Het vraagt zowel vakinhoudelijk expertise als een besturende vaardigheid. Een organisatie is continu in samenwerking met een veelvoud aan partijen, en inkoop heeft de rol om professioneel opdrachtgever te zijn naar leveranciers. Of dit succesvol verloopt is van belang voor zowel de organisatie als de leveranciers. Als het opdrachtgeverschap immers geen succes blijkt te zijn, dan krijgt organisatie niet wat nodig was, noch zal de leverancier terugkijken op een effectieve levering. Dit geldt zowel voor projecten als voor diensten. En de prijs voor onvolwassen opdrachtgeverschap is hoog: lage kwaliteit, budgetoverschrijdingen, niet gehaalde deadlines, ontevreden eindgebruikers, en ga zo maar door. 

 

De kern van professioneel opdrachtgeverschap is:

  • eisen kunnen stellen;
  • voortgang kunnen volgen; 
  • prestaties kunnen beïnvloeden.

 

Doel

Het resultaat van professional opdrachtgeverschap is dat je bij grote contracten – zowel voor projecten en voor dienstverlening – als regiehouder kunt optreden. Dat je eisen zo helder zijn dat de opdrachtnemer kan onderbouwen dat hij eraan kan voldoen. Dat je in staat bent om vast te stellen dat de prestatie in het afgesproken tempo geleverd wordt, op de gewenste kwaliteit en dat er verder wordt gekeken dan enkel het sturen op kosten. En dat je bij tegenvallers kunt vaststellen welke sturing benodigd is. Om er vervolgens ook naar te handelen.

 

Werkwijze

We volgen hierbij het model van professor De Leeuw ‘vijf randvoorwaarden voor effectieve besturing’; een besturingsmodel die gebaseerd is op de systeemleer. Dit passen we samen met jouw mensen toe op eigen cases van de organisatie. Afhankelijk van je wens: één casus professioneel aanpakken? Een slecht lopend project nu wél goed in de steigers zetten? Een regieafdeling trainen, zodat ze het zelf kunnen? Vanuit de concrete casus kijken we naar de verbeterinitiatieven voor de gehele (inkoop)organisatie en bouwen we samen de vaardigheden voor regie en opdrachtgeverschap.