VGZ

Realiseren van ‘De gezondste werkgever van Nederland’

Over VGZ

Met 4,1 miljoen klanten en 1.800 medewerkers is de in Arnhem gevestigde coöperatie zonder winstoogmerk een van de grootste zorgverzekeraars in Nederland. Het bedrijf heeft als missie ‘Samen werken aan een gezonder Nederland. Elke dag weer’. 

 

Case

Medio 2018 startten VGZ en Kirkman Company met het ontwerpen van een transformatieplan. Al sparrend ontdekten we dat het roer rigoureus om moest. We zagen dat er afscheid genomen moest worden van klassieke verkokerde organisatiemodellen met afzonderlijke disciplines met elk hun eigen budgetten en autonomie. Dat geeft inefficiëntie en blokkeert de flexibiliteit. We besloten dat we het holistisch moesten aanpakken: niet georganiseerd naar disciplines maar gericht op één gezamenlijk doel. En dat vervolgens ingericht naar het beoogde resultaat; flexibel, zelfsturend en met optimale synergie. En één totaalbudget om dat te bereiken.

 

Het gezamenlijke doel werd ‘de gezondste werkgever van Nederland’. Als metafoor en in de breedste zin van het woord. Dat vereist focus op mentaal en fysiek welzijn, op weerbaarheid, veerkracht, teaming, leiderschap en cultuur. Maar ook op strategie-alignment, vakmanschap en verandervermogen. En, zo’n specifieke ambitie vereist ook een andere manier van organiseren; zowel t.a.v. specialismen als manier van werken. Dat zorgde ervoor dat ongeveer tachtig procent van de mensen van de afdeling People & Experience opnieuw heeft gesolliciteerd.


Is VGZ nu ook echt een blijer en gezonder bedrijf? Benno Siegert, Directeur People & Experience, geeft daarop aan: ‘Ja, onze medewerkers zijn gelukkiger nu. Ze hebben een helder doel waar ze met hart en ziel aan willen bijdragen. Dat helpt enorm. Natuurlijk, we hebben de afgelopen tijd veel gereorganiseerd en zijn in rap tempo afgeslankt om de organisatie klaar te maken voor de toekomst. En intussen is er veel werk verzet. De employee promotor score heeft in het proces een flinke duikeling gemaakt, maar is inmiddels weer bijna op het oude niveau. Het doel om de gezondste werkgever van Nederland te worden geeft houvast voor de langere termijn én waarde voor de business. We kunnen resultaatgericht verder.’


  • People strategie
  • Relevantie voor medewerkers
  • Veranderverhaal
  • Employee Experience
  • Target Operating Model
  • HR-regie
  • Wellbeing
  • Resultaatgericht organiseren

Leg jouw vraagstuk aan ons voor!

arrow_drop_up arrow_drop_down