People visie & EX-strategie

De positie die organisaties innemen ten aanzien van (toekomstige) medewerkers moet bewust gekozen worden en kan niet berusten op toevalligheden of enkel 'legacy', lees: "zo doen we het nou eenmaal". Waarom? Omdat de publieke opinie het afdwingt, potentiële nieuwe medewerkers er (on)bewust voor kiezen (en blijven) en omdat het teams helpt om samen te presteren.

 

Wij staan voor organisaties die kleur bekennen aan hun stakeholders; te beginnen naar hun mensen en de mensen die ze hopen aan zich te verbinden. Daarvoor is het noodzakelijk voor organisaties om een helder beeld te hebben bij de eigen identiteit en hoe die identiteit al dan niet ontwikkeld dient te worden.

 

Gebaseerd op een combinatie van wetenschap en onze ervaring uit de praktijk zien wij drie gebieden om stelling op in te nemen:

1. Werk & welzijn: Hoe help je medewerkers om psychisch en fysiek gezond te blijven?

2. Werk & identiteit : Op welke manier zorg je dat medewerkers zich verbonden voelen met de (maatschappelijke) doelen van de organisatie?

3. Werk & vooruitgang : Wat organiseer je om het vakmanschap op inhoud en vaardigheden van je medewerker te vergroten en hoe faciliteer je medewerkers om voor hen relevante resultaten te behalen?

Er is geen goed of fout in welke kleur je bekend, het antwoord kan ook zijn dat je iets niet doet. Van belang is dat je niet alleen zegt wat je doet, maar ook doet wat je zegt. Wij helpen je daarbij. Zowel om jouw kleur te bekennen, als om deze te vertalen in een passende employee experience.