Change Management

Kirkman Company gelooft dat actief verandermanagement cruciaal is voor succesvolle implementatietrajecten. We zien dit in de praktijk om een aantal redenen vaak fout gaan:

1. Veranderaanpakken zijn veelal gebaseerd op een homogene groep medewerkers, terwijl in werkelijkheid verschillende (groepen) medewerkers om een verschillende veranderaanpak vragen.

2. Veranderaanpakken worden vaak complex gemaakt, terwijl het in essentie draait om continu monitoren en positief beïnvloeden van het verandervermogen van medewerkers.

3. Het succes van verandering wordt vaak enkel gedefinieerd aan de hand van of een instrumenteel resultaat behaald is, terwijl dit niet betekent dat het onderliggende probleem ook daadwerkelijk is opgelost. 

4. Veranderingen worden geregeld doorgevoerd vanuit een rigide vooraf vastgelegde planmatige aanpak, terwijl het vaak wenselijk is om een plan gedurende het verandertraject aan te passen.  

 

Wij onderscheiden vier projectfases binnen een verandertraject. Tijdens deze fases wordt het verandervermogen (willen-kunnen-mogen-doen) van medewerkers positief beïnvloed. 

1. Willen (veranderbereidheid): ‘Ik weet wat gaat veranderen,  begrijp waarom we gaan veranderen, voel mij persoonlijk betrokken en ben gemotiveerd om mij aan te passen aan de nieuwe situatie.’

2. Kunnen (veranderbekwaamheid): ‘Ik heb de kennis en kunde om mij aan te passen aan de nieuwe situatie.’

3. Mogen (verandergelegenheid): ‘Ik zie de mogelijkheid om de nieuwe situatie te integreren in mijn eigen werk en krijg hier de benodigde steun in de vorm van tijd, tools en coaching.’

4. Doen (borgen van verandering): ‘Ik ben daadwerkelijk aan de slag en zorg dat de nieuwe situatie bij mij en mijn collega’s geïnternaliseerd wordt.’

 

Wij helpen, met behulp van gerichte interventies voor de juiste doelgroepen, om deze fases zorgvuldig, kundig en met de aandacht die het verdient, te doorlopen. Zodat het einde van het implementatietraject niet het begin is van nieuwe zorgen, maar het begin van een ‘vernieuwde’ status quo.