Employee Journey Mapping en HR-processen

De wens bestaat om binnen de HR-dienstverlening van jouw organisatie de medewerker meer centraal te stellen ten behoeve van het verbeteren van de Employee Experience. Een manier om dat te doen en om te werken aan een duurzame Employee Experience, is Employee Journey Mapping. Employee journey Mapping is de tool die gebruikt wordt om vanuit de bril van de medewerkers naar de dienstverlening te kijken en vanuit daar te verbeteren, veranderen, en vernieuwen.

 

Doel

Bij Employee Journey Mapping wordt de ‘reis’ van de medewerker in kaart gebracht. Daarbinnen worden de contactmomenten en ervaringen van medewerkers met de organisatie inzichtelijk gemaakt. Dat biedt zicht op de beleving die medewerkers hebben in hun werk, de organisatie en de werkomgeving. Daarnaast stellen we vast welke vormen en momenten van contact relevant zijn, hoe deze worden ervaren en waar verbetering mogelijk is in relatie tot de gewenste situatie.

 

In Employee Journey Mapping wordt multidisciplinair samengewerkt; er zijn namelijk meerdere disciplines (zowel binnen als buiten HR) die van invloed zijn op de beleving van de medewerker. Het is daarmee een systematische aanpak én een interventie om samenwerking in de hele procesketen te bevorderen vanuit de medewerkersbehoefte. Hiermee creëren we een consistente employee experience en samenhang door de organisatie.

 

Werkwijze

Onze aanpak voor Employee Journey Mapping bestaat uit een zes-stappen methode om van de huidige situatie naar de gewenste situatie te komen en we ronden af met een actieplan. Op deze manier kan het verbeterpotentieel direct worden geïmplementeerd.