Bouwen van een publiek-privaat ecosysteem

We staan voor een periode van transitie: de energietransitie, circulaire economie transitie, inclusiviteit als nieuw normaal. Deze transformaties van onze samenleving vragen om nieuwe manieren van samenwerken, namelijk door het bouwen van publiek-private ecosystemen. Wij zien dit als inclusieve netwerken van publieke en private partijen, de gevestigde orde, innovatieve startups en alles ertussenin, die samen innoveren, ondernemen en experimenteren met duurzame oplossingen voor een relevant vraagstuk.


Een publiek-privaat ecosysteem benut de kracht van alle partners, de wendbaarheid van startups, de commerciële en financiële slagkracht van corporates, de kennis van kennisinstellingen en de maatschappelijke blik van overheden. Door andere organisaties te betrekken, ontstaat er een completere kijk op het probleem, zie je meer samenhang en bereik je sneller echte oplossingen die relevant zijn voor alle stakeholders. 


Publiek- private ecosystemen onderscheiden zich op een aantal vlakken van meer traditionele samenwerkingen. Deelnemende organisaties hebben een gedeeld belang en werken samen, net als organismen in de natuur, op basis van evenwicht en wederkerigheid. Een ecosysteem kenmerkt zich door een diversiteit aan partners en is sectorketen en soms zelfs landsgrenzen overstijgend. We bouwen elk publiek-privaat ecosysteem aan de hand van deze uitgangspunten. 


Doel

Een publiek-privaat ecosysteem zorgt voor: 

  • Innovatie;
  • Lerend vermogen;
  • Betere besluitvorming;
  • Slagkracht;
  • Financiering;
  • Nieuwe businessmodellen;
  • Positieve impact;

…zodat een organisatie relevant blijft in een complexe en veranderlijke markt, maatschappelijke vraagstukken worden opgelost en nieuwe, gedeelde waardecreatie ontstaat.


Werkwijze

Wij helpen met het verbinden van publieke en private partijen rondom een maatschappelijk doel. Daarbij vertalen we de verschillende werelden en belangen naar een hoger liggend doel. We versnellen het proces door concreet met elkaar aan de slag te gaan en zo eerste pilotprojecten te starten. Een iteratief proces waarbij we een outside-in benadering hanteren. Zo gaan we actiegericht met elkaar aan de slag.