Duurzaamheidsagenda: van strategie naar concrete uitvoering 

Hoe ontwikkelen we een concrete duurzaamheidsagenda waarin de duurzaamheidsstrategie in lijn wordt gebracht
met de PGGM corporate strategie? 

Oplossing 

Om deze transformatieopgave te begeleiden zijn we gestart met een QuickScan van de huidige stand van zaken van het duurzaamheidsbeleid en -activiteiten PGGM.  Op basis hiervan is een uitgebreide duurzaamheidsagenda ‘Van strategie naar concrete uitvoering’, opgesteld. Hierin is de duurzaamheidsstrategie in lijn gebracht met PGGM corporate strategie (vaste waarde in zorg en welzijn), en besluitvorming over focusgebieden vastgesteld. Tevens bevatte de agenda de vertaalslag naar activiteiten en bedrijfsvoering waarop het team Corporate Duurzaamheid hun rol kan bepalen.


Thema’s voor deze transformatie:

  • Strategieontwikkeling
  • Duurzaamheidsagenda
  • Van beleid naar praktijk 

Resultaten

  • Een herijking van het duurzaamheidsbeleid
  • Een uitgebreide duurzaamheidsagenda 
  • Betrokkenheid en draagvlak bij interne stakeholders 


"De consultants van Kirkman Company brachten relevante kennis, met daarin goede aandacht voor de karakteristieken van de organisatie. Met een goede flow en samenwerking met ons  team i.c.m. een sterke drive en aanpakmentaliteit.”      

Chris Limbach - Managing Director Advies Vermogensbeheer / PGGM

Interesse? Of meer weten?

Mail of bel met Wouter van Twillert - Practice lead Public Private-Ecosystems

088 4040 400 |  w.van.twillert@kirkmancompany.com

arrow_drop_up arrow_drop_down