C-creators case

C-creators

C-creators logo

Bouwen aan een circulaire economie

Over C-creators

Ga er maar aan staan: invulling geven aan een gigantische bouwopgave in één van de meest dichtbevolkte gebieden van Nederland, Metropool Regio Amsterdam (MRA). Een opgave die onder meer bestaat uit het realiseren van 220.000 nieuwbouwwoningen tussen nu en 2040, het bouwen van een nieuwe pier op Schiphol en het drastisch verduurzamen van de bestaande woningvoorraad. En dat moet allemaal circulair, duurzaam en energieneutraal. Dit leidde tot de volgende vragen: Hoe zorg je ervoor dat alle betrokken partijen van elkaar leren en binnen dezelfde kaders blijven opereren? Hoe creëer je schaal voor circulaire ondernemers en inspireer en activeer je de opdrachtgevende organisaties? Hoe maken we alle kennis collectief beschikbaar? Kort samengevat: hoe versnellen we de transitie naar een circulaire economie in de Metropool Regio Amsterdam?


Case

De verkenning bestond uit gesprekken met bestuurders in de Metropool Regio Amsterdam om hun behoefte op te halen en de oplossingsrichting van een circulaire campus te toetsen. Hieruit bleek dat de originele ambitie niet paste bij de behoefte. Na het bijstellen van de aanvankelijk oplossingsrichting, werden extra gesprekken gevoerd met lokale belanghebbenden, aangevuld met verschillende organisaties actief in de Bouwsector.

Tijdens een captains diner met alle bestuurders werden de resultaten van het onderzoek en een nieuwe oplossingsrichting gepresenteerd en commitment gevraagd. Vooral (financieel) commitment bleek een aparte opgave.

De ontkieming van het ecosysteem was een evenement waarmee het Bouwprgramma MRA werd gelanceerd. Hierbij waren meer dan 150 deelnemers aanwezig, wat voor de bestuurders de relevantie van het ecosysteem onderstreepte. Hierna committeerden Gemeente Haarlemmermeer, Schiphol Groep, Rabobank Schiphol en Gemeente Amsterdam zich aan de collectieve missie en financiering. 


Resultaat

Inmiddels is het ecosysteem uitgegroeid naar een ruime 40 partners, waaronder meerdere andere MRA gemeenten, kennisinstellingen en bouwgerelateerde organisaties. Van formaat start-up tot gevestigde organisatie.

C-creators heeft met deze ruim 40 publieke, private en kennispartners een levendige en relevante community gecreëerd, allen actief in de infra-, bouw- of vastgoedsector. Deze community realiseert concrete projecten, helpt bij de ontwikkeling van nieuwe tools en instrumenten en heeft toegang tot een academie van geleerde lessen uit de circulaire bouwpraktijk. De volgende uitgangspunten worden daarbij gehanteerd: 1) Opschaling staat centraal; 2) Kennis collectief maken; 3) Circulaire lat bij elk project verhogen; 4) Relevante organisaties verbinden en activeren. Eén van deze concrete projecten is C-bèta, met als locatie een verbouwde boerderij uit 1895 in Hoofddorp, dat mensen samenbrengt door middel van diverse co-working spaces en duurzame evenementenruimtes. Duurzaamheid en circulariteit zit verweven in alle services en producten. 


"Het bouwen van een publiek-privaat ecosysteem is een vak apart. Daar heb je aandacht, lef, vertrouwen en focus voor nodig en iemand met een centrale positie en (commerciële) onafhankelijkheid tussen de verschillende partijen. Een succesvol ecosysteem opzetten kost daardoor veel tijd en toewijding. De Amsterdam Economic Board werkt op soortgelijke wijze en doet dit in het geval van C-creators in samenwerking met Kirkman Company."                                                                                                                                                                  Marjolein Brasz, Challenge Lead Circular Economy - Amsterdam Economic Board

Leg jouw vraagstuk aan ons voor!

arrow_drop_up arrow_drop_down