arrow_drop_up arrow_drop_down
C-creators case

C-creators

C-creators logo

Bouwen aan een circulaire economie

In de zomer van 2015 werd door ruim 100 professionals met een hart voor de circulaire economie de wens uitgesproken een Nederlandse hotspot voor de circulaire economie te ontwikkelen. Er werd een fysieke locatie ontwikkeld, die nog steeds bestaat en te vinden is in Hoofddorp, C-Bèta.

Na de glorieuze start werd de vraag gesteld hoe de circulaire economie in Nederland op regionaal en nationaal niveau versneld kon worden. Hiervoor is een publiek-private samenwerking opgezet die in 2018 resulteerde in de oprichting (door gemeente Amsterdam, Haarlemmermeer, Rabobank Regio Schiphol en Schiphol Groep) van C-creators, een stichting zonder winstoogmerk.

Bouwen aan schaalbare circulaire bouwprojecten
C-creators werd gestart vanuit de behoefte in de metropoolregio Amsterdam beter samen te werken op het gebied van circulair bouwen. De (woning)bouw is in deze regio een enorme opgave, zowel renovatie als nieuwbouw, maar er zijn ook uitdagingen in de utiliteit en GWW-werken. Het onwikkelde Bouwprogramma richt zich op het volgende: het collectief maken van kennis, het creëren van schaal voor circulaire oplossingen en diensten, leren van circulaire bouwprojecten zodat bij elk nieuw project de lat hoger gelegd kan worden én het inspireren en activeren van organisaties om concreet circulair aan de slag te gaan.

Het Bouwprogramma legt de focus bij bouwprojecten op ‘van praten naar doen’. In deze projecten heeft C-creators, afhankelijk van de vraag van de opdrachtgever, diverse rollen. Zo zijn we de 'spin in het web', het 'circulaire geweten' of de 'circulaire expert'. De projecten waar aan gewerkt wordt, vind je op deze pagina.


Meer weten? Ga dan naar deze pagina


"Het bouwen van een publiek-privaat ecosysteem is echt een vak apart. Daar heb je aandacht, vertrouwen en focus voor nodig en een vertaalbureau tussen de verschillende partijen. Dit hebben we gevonden in onze samenwerking. " Marjolein Brasz, Challenge Lead Circular Economy - Amsterdam Economic Board.

Leg jouw vraagstuk aan ons voor!