C-creators case

Een circulair bouwprogramma in 

de Metropool Regio Amsterdam

Hoe gaan we met meer dan 40 publieke, private en kennispartners op een circulaire manier invulling geven aan een enorme bouwopgave in één van de  meest dichtbevolkte gebieden van Nederland?

Oplossing 

De Metropool Regio Amsterdam (MRA) kent een enorme bouwopgave: het bouwen van meer dan 200.000 woningen, een pier bij Schiphol en het verduurzamen van huidige woningvoorraad. En dit moet circulair, duurzaam en energieneutraal. Samen met founding partners SER Delta Development Group, VolkerWessels, SADC, gemeente Haarlemmermeer en Schiphol heeft Kirkman Company C-creators opgericht. C-creators richt zich op het uitvoeren van een omvangrijk circulair bouwprogramma in de MRA samen met 40 partners vanuit de circulaire fysieke hotspot: C-Bèta.


Thema’s voor deze transformatie:

  • Publiek-private samenwerking
  • Versnellen transitie circulaire economie
  • Innovatieve samenwerkingsvormen 
  • Circulair bouwprogramma

Resultaten

  • Een levendige en relevante community, allen actief in de infra-, bouw- of vastgoedsector
  • Werken aan de opschaling naar een circulaire bouweconomie
  • Innovatietrajecten om systeemverandering in de bouwsector te bewerkstelligen
  • Toegang tot kapitaal voor circulaire initiatieven

"Voor het bouwen van ecosystemen heb je aandacht, lef, vertrouwen en focus nodig en iemand met onafhankelijkheid tussen de verschillende partijen. De Amsterdam Economic Board werkt op soortgelijke wijze en doet dit in het geval van C-creators met Kirkman Company." 

Marjolein Brasz - Challenge Lead Circular Economy / Amsterdam Economic Board 

Interesse? Of meer weten?

Mail of bel met Wouter van Twillert - Practice lead Public Private Ecosystems

088 4040 400 |  w.van.twillert@kirkmancompany.com

arrow_drop_up arrow_drop_down