Toekomstbestendig maken van producten- en dienstenportfolio

Klanten en partners verwachten en vragen om duurzame(re) oplossingen voor hun problemen en behoeften. Dit biedt kansen voor innovatie, maar levert ook vragen op als: Hoe borg je duurzaamheid in je producten en diensten, zodat het niet alleen vanuit een afdeling “duurzaamheid” gebeurt? Hoe verzilver je de kansen die duurzaamheid biedt voor de toekomstbestendigheid van jouw organisatie? En welke duurzame oplossingen bieden de meeste kans op toekomstbestendigheid? 


Wij zien dat organisaties met producten en diensten waar duurzaamheid in geborgen zit, toekomstbestendiger zijn. Wij helpen jou met het succesvol onderzoeken van klantverwachtingen, ontwikkelen en implementeren van nieuwe producten en diensten om de kansen van duurzaamheid te verzilveren en relevant te zijn én blijven als organisatie. Op een manier die past bij jouw organisatiecultuur en met de gewenste klantreis voor jouw klanten en passend bij de bestaande ESG-strategie.

 

Doel

  • Nieuw product of dienst die aansluit bij jouw duurzaamheidsstrategie;
  • Nieuw concept getoetst en gepilot met klanten en relevante partners;
  • Organisatie klaarmaken voor marktlancering van nieuw, duurzaam product of dienst.


Werkwijze

We doorlopen de volgende vier stappen: 

1. Verkenning (van idee naar scenario): We onderzoeken de context met zowel interne als externe analyses en verdiepen de duurzame uitdagingen met als belangrijk component het ophalen van verwachtingen in klantarena’s. Dit mondt uit in verschillende scenario’s voor het ontwikkelen van de propositie. Storytelling en stakeholdermanagement zijn integrale onderdelen van onze werkwijze.

2. Bestemming (van scenario naar gedragen propositie): Het meest kansrijke scenario werken we uit in een nieuwe propositie met missie, visie, strategie en doelstellingen. We ontwikkelen de waardepropositie, het verdienmodel en klantreizen in co-creatie met de eigen organisatie, samenwerkingspartners en met potentiële klanten. 

3. Pad (van propositie naar pilot): We bekijken welke expertises en partners er nodig zijn voor een succesvolle realisatie van de propositie en bepalen wat er in de organisatie nodig is qua sales, marketing en operatie.

4. Reis (van pilot naar marktlancering): Met een pilot toetsen we de propositie en operationaliseren het product of dienst: een Minimal Viable Product (MVP). We begeleiden medewerkers, monitoren de voortgang en evalueren de resultaten.