Verkennen van een publiek-privaat ecosysteem

Of het nu gaat om klimaatverandering, armoede of de coronacrisis, maatschappelijke problemen hebben grote impact op onze samenleving. Zowel publieke als private organisaties zoeken naar oplossingen. Dat is niet eenvoudig, er zijn nu eenmaal geen pasklare oplossingen voor deze complexe problematiek. Het vraagt namelijk om een transformatie die veel verschillende stakeholders betreft. De sleutel voor succes ligt in nieuwe samenwerkingsvormen. Eén van deze vormen is een publiek-privaat ecosysteem: een langetermijn en doelgerichte samenwerking waarin partners bijdragen aan een gedeeld en organisatie-overstijgend belang. 

 

Doel
Een publiek-privaat ecosysteem is niet de meest eenvoudige samenwerkingsvorm om te implementeren. Voordat je hiermee aan de slag gaat is het raadzaam om te onderzoeken in hoeverre het de juiste vorm is voor jouw vraagstuk. Zijn er de kansen voor ondernemerschap, innovatie en samenwerkingen in co-creatie op het vraagstuk? En welke partners heb je hierbij nodig? Resultaat van de verkenning is: 

  •  Vastgestelde doelstellingen van het samenwerkingsverband;
  •  Inzicht in de haalbaarheid en uitgangspunten van het ecosysteem;
  •  Besluit over vervolg. 

 

Werkwijze
We nemen eerst het vraagstuk onder de loep: welke doelstellingen, scope en uitgangspunten heb jij voor ogen voor het samenwerkingsverband? Vervolgens wordt de haalbaarheid van het ecosysteem verkend met stakeholders en scenario’s bepaald voor de geschikte samenwerkingsvorm en financiering. 

Interne verkenning: We schetsen contouren van de visie en uitgangspunten waarbij we interne stakeholders meenemen in het proces, het waarom en het waartoe van het ecosysteem. Zo bepalen we de belangen, bijdragen, ambities en randvoorwaarden voor de interne organisatie.

Externe verkenning: We brengen het stakeholderveld in kaart met een stakeholderscan. Ook gaan we het gesprek aan met belanghebbenden over het gedeeld belang, ieders mogelijke bijdrage aan het ecosysteem en gezamenlijke oplossingsrichtingen. Dit voedt de mogelijke samenwerkingsvormen en financieringsmogelijkheden. 

Advies: Op basis van de verkenning brengen we een advies en analyse uit van de haalbaarheid, uitgangspunten en noodzakelijk in te brengen assets voor succes van het ecosysteem. Ons advies bevat tevens een aanzet van een Impact Definitie met behulp van het invullen van de eerste elementen van de Theory of Change.