Data maturity scan

Het hebben van veel data is een goede start. Het succesvol inzetten van die data richting organisatievoordeel is het doel. Hoe kun je de kwaliteit van data verhogen? Hoe maakt de organisatie het best gebruik van de data? Wat is er nodig om succesvol dataprojecten uit te voeren? 


Doel 

Succesvolle projecten uitvoeren met data waarbij medewerkers, data en technologie en processen optimaal met elkaar samenwerken en de data op enige wijze organisatievoordelen realiseert voor één of meerdere stakeholdergebieden.


Werkwijze

We voeren een eerste volwassenheidsscan uit op basis van het “data science project canvas”. Hieruit volgt het huidige volwassenheidsniveau. Daarna wordt de ambitie van de organisatie met dataprojecten bepaald en daarna worden interventies opgesteld om van het huidige niveau naar het ambitieniveau te komen.