CSRD als katalysator van verduurzaming
26 juni 2023 

CSRD als katalysator van verduurzaming

Als gevolg van de CSRD zullen in 2025 de eerste Europese bedrijven moeten rapporteren volgens uniforme en bindende rapportagestandaarden. Dat betreft zaken over duurzaamheidsbeleid, risicobeoordeling en risicobewakingskaders. En dat is voor veel partijen interessant. Uiteraard voor de bedrijven zelf, maar daarnaast ook voor investeerders, consumenten en regelgevende instanties. Het biedt hen namelijk de mogelijkheid om de ESG-performance van bedrijven zuiverder te vergelijken en zo beter geïnformeerde en bewustere keuzes te maken. 

Benchmarking

Eén van de grote voordelen van de CSRD is dat benchmarking op het gebied van ESG een stuk gemakkelijker wordt. Daardoor kunnen bedrijven ontwikkelgebieden beter identificeren en betekenisvolle ESG-targets stellen. Bovendien kan het effect van die verbeterinitiatieven effectiever worden geanalyseerd en voorspeld, niet alleen per bedrijf maar ook over alle bedrijven heen. Op welke zaken moet er worden gefocust om het grootste verschil te maken? Welke investeringen genereren de grootste verbetering op ESG-performance per euro? Dit zijn vragen die straks betrouwbaarder kunnen worden beantwoord.

Impact op investeerders

Investeerders, zoals pensioenfondsen, banken, vermogensbeheerders én particulieren, laten naast financiële kenmerken, duurzaamheidsaspecten steeds zwaarder meewegen bij hun beleggingsbeslissingen. Ontwikkelingen op dit vlak gaan snel en waar duurzaam beleggen een paar jaar geleden nog een uitzondering was, wordt het steeds meer de norm. Door de CSRD en bijbehorende ESRS (European Sustainability Reporting Standards) zal het voor investeerders makkelijker worden om bedrijven te identificeren waarvan de ESG-strategie en performance in lijn liggen met hun eigen waarden en investeringsstrategie.

Impact op de consument

De maatschappelijke impact van een merk speelt voor de consument een steeds grotere rol bij de aanschaf van producten en diensten. Het gevoel van urgentie om verantwoord te consumeren is de laatste jaren flink toegenomen. Door het creëren van een “level playing field” op het gebied van ESG-rapportage, kunnen consumentenorganisaties, zoals de Consumentenbond, de consument beter van gedegen advies voorzien. Daarmee wordt het voor de consument makkelijker om geïnformeerde en bewuste aankopen te doen.

Versnelling van verduurzaming

Via benchmarking en betere informatievoorziening versterkt de CSRD naar verwachting de extrinsieke motivatie van bedrijven om hun processen te revalueren en meer in te zetten op duurzame verdien- en bedrijfsmodellen. Samenvattend heeft CSRD de potentie om de broodnodige verduurzaming van de samenleving een nieuwe impuls te geven. De CSRD is echter geen doel op zichzelf, maar slechts een middel om de ESG-gerelateerde doelen sneller te bereiken. Bedrijven, investeerders én consumenten zullen daarom zelf hun verantwoordelijkheid moeten nemen, zodat deze nieuwe regelgeving niet slechts een nieuwe vorm van compliance wordt.

Wil jij ook een duurzame impact maken, maar ben je nog op zoek naar de juiste strategie? Laat het ons weten, we denken graag met je mee!

Meer over CSRD >>


Over de schrijver
Reactie plaatsen