CSRD Ready

CSRD komt eraan! Deze nieuwe EU-wetgeving (voluit ‘Corporate Sustainability Reporting Directive’) gaat in vanaf 1 januari 2024 en heeft grote gevolgen voor grote én kleine bedrijven. Wat er voor jou verandert en welke stappen je nu al moet zetten om je hierop voor te bereiden? Je leest het hier!

Wat verandert er met de ingang van de CSRD? 

De nieuwe wet verplicht bedrijven om uitgebreid te rapporteren over hun prestaties ten aanzien van verschillende ESG-thema’s (Environment, Social & Governance). Voor de eerste bedrijven geldt dit al vanaf boekjaar 2024. Nu is hét moment om het duurzaamheidsbeleid van jouw bedrijf voor te bereiden op deze wet. Een goede voorbereiding maakt het veel makkelijker om aan de verplichting te voldoen, maar de CSRD biedt ook mooie kansen: het geeft bedrijven helder inzicht in waar ze staan, het creëert voor alle partijen een ‘level playing field’ en het wordt voortaan makkelijker om met stakeholders over deze thema’s in gesprek te gaan.

Om aan de CSRD te voldoen moet jouw bedrijf een ESG-strategie hebben, met specifieke en meetbare doelen. Verder is het nodig om een dubbele materialiteitsanalyse uit te voeren en om door het aanleveren van data de prestatie ten aanzien van ESG-thema’s te bepalen. Bovendien moet de rapportage door een onafhankelijke partij worden geaudit. Hoe bereid je je voor op deze (toekomstige) verplichting? Hier volgen vier stappen om jouw bedrijf CSRD-ready te maken.

CSRD-ready in vier stappen 

  1. Stap 1: Uitvoeren van een gap-analyse. Inventariseer wat CSRD voor jouw organisatie betekent en wat er nog nodig is om aan die eisen te voldoen. Stel, er is al een uitgebreid meethuis of er wordt al conform de GRI gerapporteerd, dan is de impact van de CSRD aanzienlijk kleiner dan wanneer een organisatie voor het eerst ESG gerelateerde informatie ontsluit.
  2. Stap 2: Opstellen plan van aanpak. Voor een succesvol en gestroomlijnd rapportageproces helpt het om op tijd een plan op te stellen, dit als een project te organiseren en rollen te beleggen.
  3. Stap 3: Regel de juiste mensen. Zowel rapportage conform nieuwe normen als verduurzaming in het algemeen kosten veel werk en vereisen vaak bovendien specialistische kennis en vaardigheden. Zorg ervoor dat de juiste mensen worden vrijgespeeld voor dit project en waar nodig externe specialisten of tijdelijke ‘handjes’ worden ingehuurd.
  4. Stap 4: Techniek en datahuis neerzetten. Techniek is onontbeerlijk om correct en efficiënt data te genereren verzamelen, ontsluiten en uiteindelijk te gebruiken als stuurinstrument en bron voor continue verbetering.

Wacht niet te lang

Het is belangrijk dat je niet de boot mist. Ook al ben je zelf (nog) niet rapportageplichtig, klanten, leveranciers, medewerkers en andere stakeholders zullen in de toekomst meer eisen rondom duurzaamheid gaan stellen en inzicht willen in je prestaties en strategie. CSRD rapportage helpt hier bij. Zorg dus dat je weet wat CSRD is, wat het je biedt, wat het van je vraagt en of je het nodige hebt gedaan om eraan te voldoen.

Heb je bij (één van) de vier hierboven beschreven stappen hulp nodig? Neem dan vrijblijvend contact op met Wouter van Twillert, Practice Leader bij Kirkman Company via w.van.twillert@kirkmancompany.com

Op de hoogte blijven van alle CSRD-ontwikkelingen? Meld je aan voor onze CSRD UpdateOver de schrijver
Reactie plaatsen