Van autonome bedrijven naar een krachtig collectief 

 Hoe benutten we de voordelen van het collectief om gezamenlijk nog meer impact te maken, met oog voor ondernemerschap? Hoe besturen we zowel de transformatie als de operatie? 
Oplossing

 We hebben Vebego begeleid bij het concretiseren en  implementeren van haar langetermijnstrategie. Enerzijds hebben we een operationele rol gehad in het opstellen en begeleiden van een planmatige programma aanpak over de autonome entiteiten heen. Daarnaast hebben we geholpen met het formuleren van collectieve doelstellingen en de wijze om hierop te sturen. Hier was de balans tussen strategie alignment en behoud van ondernemerschap een belangrijk aandachtspunt. Anderzijds zijn we veel in dialoog geweest en hebben we gereflecteerd met de directie over hun voorbeeldrol en het doorbreken van bestaande patronen.


Resultaten

null Grip op de transformatie en koers

null Collectieve doelstellingen 

null Doelstellingen van de divisies in lijn met de collectieve doelstellingen

null Passende wijze van besturen

null Rollen en overlegstructuur gedefinieerd

null Een integrale en gedragen langetermijnstrategie die het collectief met elkaar verenigt

Thema’s voor deze transformatie

null Strategie alignment

null Programmamanagement

null Leiderschap in transformatie

null Besturing

Interesse? Of meer weten?

Mail of bel met Tim Meurs - Practice lead Transform 360

 088 4040 400 | t.meurs@kirkmancompany.com