Transformeren naar betekenisvol kerk zijn temidden
van 17 miljoen Nederlanders

Hoe kunnen we een gepaste rol spelen in het ondersteunen van 1500 plaatselijke kerken in een beweging richting een toekomstgerichte kerk? Welke transformatie moeten we doormaken om onze doelgroepen in deze beweging te ondersteunen?

Oplossing

Door gezamenlijk de samenhang van de context en uitdagingen inzichtelijk te maken, hebben we veranderbereidheid gecreëerd. Met de hefbomen uit deze analyse zijn we aan de slag gegaan. We hebben de Protestantse Kerk begeleid bij het formuleren van een gedragen ambitie, het luisteren en verdiepen in doelgroepen van de kerk en de dienstenorganisatie, het ontwerpen en invoeren van de passende organisatiestructuur en manier van samenwerken. Hierbij hebben we zoveel mogelijk samengewerkt met medewerkers en direct betrokkenen, waarbij we spiegelend en scherp op de bal zijn geweest waar nodig. 


Resultaten

null Een gedragen ambitie die de toekomstgerichtheid van de organisatie versterkt

null Nieuwe organisatiestructuur die ondersteunend is aan het realiseren van de ambitie

null Gewenste leiderschapsstijl geformuleerd en leiderschapsontwikkeling gestart

null Actieve betrokkenheid van medewerkers bij het ontwerp van de wijze van werken en organiseren

null Experimenten met luisteren naar de klant uitgevoerd en gebruikt in het ontwerp

null Leiderschap tijdens de transformatie begeleid

Thema's voor deze transformatie

null Circulair redeneren

null Leiderschap in transformatie

null Structuur en besturing 

null Klantgericht werken

null Toekomstbestendige organisatie 

null 100 dagen analyse

“Vanaf mijn start bij de Protestantse Kerk ben ik samen opgetrokken met Kirkman Company. De reis die we samen hebben doorgemaakt heeft veel nieuw elan gebracht! Vooral de persoonlijke aandacht voor elkaar tijdens de reflectiemomenten waren voor mij erg waardevol!”
Jurjen de Groot - Algemeen directeur PKN

Interesse? Of meer weten?

Mail of bel met Tim Meurs - Practice lead Transform 360

 088 4040 400 | t.meurs@kirkmancompany.com