PKN

Protestantse Kerk Nederland

De transformatie naar betekenisvol kerk zijn voor iedereen

Over Dienstenorganisatie Protestantse Kerk Nederland (PKN)

Dienstenorganisatie PKN vandaag de dag ondersteunt de kerk, de gemeenten en iedereen die daarbinnen werkzaam is. Daarbij verricht zij haar activiteiten in verbondenheid met andere kerken en maatschappelijke organisaties in binnen- en buitenland.  Zij bedient 1572 gemeenten, werkt voor bijna 10.000 gemeentecontacten en ondersteunt op projecten in binnen- en buitenland. Ze zet zich iedere dag vol passie en overgave in voor 1.8 miljoen leden en voor hulpbehoevenden over de hele wereld.  


Case

Kort na de eerste 100 dagen van de nieuw benoemde algemeen directeur zijn we met het directieteam aan de slag gegaan met het scherp krijgen van de transformatie-opgave: wat is er nodig om toekomstbestendig kerk te zijn en wat betekent dat voor ons als dienstenorganisatie? Door circulair te redeneren hebben we de samenhang tussen de uitdagingen in kaart gebracht, dieperliggende patronen geduid om daarna de zogenaamde ‘hefbomen’ voor verandering te identificeren: wat moeten we aanpakken of anders doen om echt verandering te realiseren? Een bezoek aan de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB) bood inspiratie op hoe als organisatie om te gaan met een teruglopend ledenaantal. Het maken van een stakeholder/doelgroepenanalyse zorgde ervoor dat scherp gesteld werd wie belangrijke spelers zijn en op welke manier we deze zouden moeten betrekken en activeren. En een contextanalyse gaf inzicht in de trends, ontwikkelingen en behoeften in en van de maatschappij. 


Na deze brede verkenning binnen en buiten de context van de PKN, concludeerden we dat er een aantal ontwikkelingen en kansen zijn waarop we moeten en willen inspelen. Noodzaak zat hem in het teruglopend ledenaantal en te beperkte blik naar buiten van de eigen organisatie. Kansen zagen we in de duidelijke trend in de maatschappij waarbij mensen op zoek zijn naar reflectie op levensvragen en de behoefte om ergens bij te horen. In een aantal teamsessies, waarin we met het directieteam aan de slag gingen met droomkamers en strategiebrieven, zetten we met elkaar een nieuwe stip op de horizon. De ambitie is om betekenisvol kerk te zijn voor 17 miljoen Nederlanders. De dienstenorganisatie ten dienste staat van de Protestantse Kerk Nederland om deze beweging te maken. Ambitieus? Zeker! Maar om aan te sluiten bij de diversiteit van behoeften, zullen er aanpassingen doorgevoerd moeten worden, buiten, maar ook binnen de organisatie. 


Kirkman Company heeft de dienstenorganisatie begeleid bij uitdenken van ‘beweging’ en ambitie, het scherp krijgen van de transformatieopgave en vervolgens een gedifferentieerd plan van aanpak maken om onderdelen te verbeteren, te veranderen en te vernieuwen. Waar het aanpassen van de structuur en besturing zich leent voor een planmatigere aanpak, vraagt het klantgerichter maken van je organisatie eerder om een lerende en experimenterende aanpak. Belangrijk in het realiseren van de ambitie was de betrokkenheid van de medewerkers en verschillende klant- en doelgroepen van de kerk. 

Als zogenoemde ‘duwer van de trekkers’ speelde Kirkman Company een rol in het uitvoeren van de transformatie. Een rol waarin we scherp waren op de koers, de aanpak en de benodigde interventies om doelstellingen te realiseren en waarin we medewerkers activeerden om tot juiste inzichten, ideeën en uitvoering te komen. Waar dat mogelijk was in harmonie en vanuit gezamenlijke energie. En scherp op de bal op momenten dat het nodig is om de juiste vraagstukken en dilemma's op tafel te krijgen, beslissingen te nemen en het juiste tempo te blijven maken.


Ook hebben wij een uitvoerende rol vervuld bij het komen tot een passend organisatieontwerp dat ondersteunend is aan het realiseren van de ambitie, het activeren van het leiderschapsteam, het stimuleren van buiten naar binnen denken en het experimenteren met ‘voice of the customer’ methodieken.  


  • 100 dagen analyse 
  • Circulair redeneren 
  • Transformatieverhaal
  • Leiderschap in transformatie
  • Verbeteren, veranderen, vernieuwen  
  • Structuur en besturing: passende manieren van organiseren
  • Klantgerichte cultuur 
  • Voice of the customer

Leg jouw vraagstuk aan ons voor!

arrow_drop_up arrow_drop_down