Greenwashen nee, maar wees ook niet te bescheiden
20 juli 2023 

Greenwashen nee, maar wees ook niet te bescheiden

Bij ‘Greenwashing’ is niemand gebaat, maar het etaleren van de eigen duurzaamheidsprestaties is juist goed!

Wij vinden communicatie en rapportage over ESG-prestaties heel belangrijk. De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) helpt om dit op een deugdelijke manier te doen, waarbij het risico op ‘greenwashing’ wordt verminderd.

Als bedrijven communiceren over hun prestaties op het gebied van duurzaamheid ligt altijd het gevaar op de loer van 'greenwashing'. Met greenwashing doelen we op bedrijven die zich in de media duurzamer voordoen dan ze werkelijk zijn. Soms door ronduit te liegen, maar meestal gebeurt het op subtielere manieren. Bijvoorbeeld door maar een deel van de waarheid te vertellen of door te pronken met duurzaamheidscertificaten die niet onafhankelijk zijn getoetst. Het is lastig ‘greenwashing’ exact te definiëren, het kent vele gedaantes en soms maken bedrijven zich hier onbedoeld schuldig aan (NOS op 3 heeft hier onlangs een duidelijke video over gepubliceerd).

Eén ding is duidelijk: greenwashing hoort niet. Maar hoe hoort het dan wel? Bedrijven gaan op uiteenlopende manieren om met hun duurzaamheidsprestaties; wij onderscheiden 3 archetypen (zie diagram). greenwashing csrdSommige partijen, rechtsonder op de diagram, besluiten om niet te communiceren over hun prestaties op duurzaam vlak. Niet omdat ze slecht presteren, maar om de schijn van greenwashing te voorkomen. Of omdat ze ‘duurzaam werken’ als hygiëne factor beschouwen (net als veilig werken) en dat is iets waarmee je niet te koop zou mogen lopen.

Tegen dit soort bedrijven zeggen wij: Profileer je wel! Deel vooral wel met de buitenwereld wat je goed doet. Dit kan je eigen concurrentiepositie verbeteren, maar het werkt ook motiverend en inspirerend voor klanten en ketenpartners. En dat is in ieders voordeel. Voorwaarde is wel dat je transparant en eerlijk bent, niet alleen over goede, maar ook over mindere prestaties. En dat je niet alleen vertelt wat je doet, maar ook wat het (meetbaar) oplevert en waarin je nog zou kunnen verbeteren. De nieuwe wetgeving voor ESG-rapportage, de CSRD, helpt hierbij door verslaglegging en communicatie over duurzaamheid in goede banen te leiden.

Voor organisaties die nog weinig communiceren over hun duurzaamheidsprestaties, is de komst van de CSRD een mooi moment om dat wel te gaan doen. Met de nieuwe Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) wetgeving wil de EU greenwashing tegengaan door bedrijven te verplichten om jaarlijks deugdelijke ESG-rapporten te publiceren. Bedrijven zullen niet alleen over hun goede duurzaamheidsprestaties kunnen schrijven, maar moeten binnenkort het complete plaatje laten zien van de impact van de eigen organisatie en de keten. Hoewel de CSRD voor veel bedrijven nog voelt als een lastige verplichting, kan het dus ook kansen bieden om de goede duurzaamheidsprestaties te etaleren, waarbij het risico op greenwashing wordt beperkt. 

Omdat de CSRD duidelijke handvatten en standaarden biedt, is het voor bedrijven die niet CSRD-plichtig zijn ook nuttig om de richtlijnen te gebruiken. Duidelijke en gestandaardiseerde ESG-rapporten verbeteren namelijk het gesprek over duurzaamheidsthema’s binnen ketens en de CSRD creëert een gelijk speelveld voor duurzaam ondernemen voor alle bedrijven.

Ja, het is belangrijk dat overheid, bedrijven en consumenten samen streven naar een meer duurzame wereld. Maar bedrijven hoeven zich er niet voor te schamen om daarnaast ook financieel rendabel te willen opereren. Sterker nog, een financieel gezonde basis is een voorwaarde voor investeringen in verduurzaming. Wij geloven dat, hoe meer partijen een manier vinden om verduurzaming financieel rendabel te maken, hoe meer en hoe sneller we als collectief de benodigde systeemverandering kunnen realiseren.

Kortom, laat van je horen als jouw bedrijf duurzame initiatieven onderneemt. Het is goed voor je concurrentiepositie en omzet, het inspireert de sector en de keten en het werkt motiverend voor de transitie naar een duurzame economie. Misleid alleen niet je publiek en blijf eerlijk en volledig in wat je communiceert, zodat werkelijk duurzame inspanningen worden beloond en door andere bedrijven worden overgenomen.

Wil je ontdekken hoe Kyden je kan ondersteunen bij communicatie en rapportage ten aanzien van duurzaamheid? Neem dan contact op door een email te sturen naar Wouter, Principal Consultant bij Kyden (woutervantwillert@kyden.com)

Lees meer over CSRD en wat het voor jouw organisatie betekent

Over de schrijver
Reactie plaatsen