100 dagen analyse

Je bent nieuw in je organisatie. De befaamde 100 dagen zijn verstreken en je hebt de kans gehad medewerkers, klanten en partners te spreken. Je hebt wat eerste analyses gemaakt; er liggen kansen voor de toekomst, maar er zijn ook uitdagingen in het heden. Vragen doemen op als: Zijn er nog blinde vlekken? Wat hangt met elkaar samen, waar zitten de echte hefbomen voor verandering en waar start ik? Hoe doorbreek ik de patronen uit het verleden? En hoe voorkom ik dat het “mijn plan wordt” en maak ik mensen deelgenoot van de nieuwe bestemming die ik zie?


Doel

  • Structureren van de beelden; wat zijn gevolgen en oorzaken van de huidige wijze van opereren van de organisatie?
  • Medewerkers deelgenoot maken; zien en vinden we hetzelfde?
  • Een fundament leggen onder keuzes van wat er moet gebeuren; waar zitten de hefbomen?
  • Het creëren van overzicht: de complexiteit vangen in één plaat.


Werkwijze

De 100 dagen analyse is gestoeld op twee methodes (circulair redeneren en meervoudig kijken). Op basis van deze methodes doorlopen we de volgende stappen:

1. Opstellen van draft Circulairdiagram: met behulp van de beschikbare informatie en interviews met het kernteam/MT-leden stellen we een eerste  causaal diagram op.

2. Doorleven en verrijken: In twee a drie sessies doorleven we het diagram.

3. Welke thema’s herkennen we met elkaar?

4. Welke achterliggende oorzaken zien we? 

5. Begrijpen we en delen we de beelden over de samenhang?

6. Zijn we compleet of missen we zaken?

7. De organisatie in; MT-leden gaan zelf het diagram toelichten en doorleven met de teams. Delen we met elkaar de beelden en herkennen we de  noodzaak tot verandering? Op basis van de feedback verrijken we het diagram.

8. Hefbomen bepalen; met welke onderwerpen moeten we aan de slag? In een aantal werksessies bepalen we de hefbomen van de transformatie. Van hieruit kunnen we samen verder inkleuring geven aan de transformatieaanpak (zie 360 transformatie).