Ontdekken waar je staat op Customer Experience Management

Stilstaan bij wat allemaal is gerealiseerd en de stappen die gezet zijn. Wij helpen organisaties om het overzicht te krijgen. Waar sta je met CX, wat verdient aandacht en welke keuzes wil je komende tijd maken?


Doel

Inzicht in de volwassenheid van de CX-competentie in jouw organisatie om de richting en gewenste focus te bepalen. Soms is dit specifiek voor één business unit of juist over alle merken van een organisatie heen. 


Werkwijze

Aan de hand van desk research, interviews en self assessment brengen we in kaart waar de organisatie staat op het gebied van CX-management. Met onze expertise en ervaring op zak maken en valideren we de CX-volwassenheidsanalyse. Zo staan alle neuzen weer dezelfde kant op en is dit document uiteindelijk het startpunt om de ambitie en benodigde focus te kiezen voor de komende periode.