Wat is een HR Target Operating Model en waarom heb je het als organisatie nodig?

Wat is een HR Target Operating Model en waarom heb je het als organisatie nodig?

Leestijd: 5 minuten

In de zogeheten management en consultancy bingo worden allerlei termen gebruikt die soms lijken op een lege huls. Toch zit er een wereld achter die helpt om je organisatie effectiever te maken. HR Target Operating Model (HR TOM) is zo’n term. In deze blog leggen we uit wat een HR TOM is en waarom een passende HR TOM juist nú relevant is voor jouw organisatie. 

De sleutel tot succes

Organisaties zijn altijd op zoek naar manieren om beter aan te sluiten op toekomstige behoeftes in de samenleving en bij hun klanten. Of het nu gaat om een financiële dienstverlener die zijn diensten gemakkelijk en snel wil aanbieden, een gemeente die wil meedenken met inwoners over maatschappelijke oplossingen of een fabrikant van schoenen die een circulaire productieketen wilt ontwikkelen: mensen zijn de sleutel tot succes. Jouw medewerkers zorgen voor denkkracht, energie en innovatie.

Het is dan ook niet gek dat in de afgelopen jaren veel organisaties zijn gaan nadenken over hoe de HR-functie op een strategische manier kan bijdragen aan de organisatiedoelstellingen. Dit roept vragen op als: Hoe trek je toptalent aan en hoe behoud je deze? Hoe sluit jouw HR-dienstverlening aan op de verwachtingen van medewerkers? Deze gewenste inrichting noemen wij het HR Target Operating Model.

Wat is een HR TOM?

De drie woorden Target, Operating en Model zeggen al veel over wat de term HR TOM precies inhoudt. Ten eerste de term, Target; deze gaat over een richtinggevend model: een bepaald doel wordt vastgesteld en hier wordt naartoe gewerkt, op een bewegelijke en veranderlijke manier. Het gewenste HR-dienstverleningsmodel blijft continu in beweging. De tweede term, Operating, gaat over de de wijze waarop je de HR-strategie operationaliseert. Het zegt expliciet iets over welke producten en diensten worden aangeboden en hoe dit wordt gedaan. Tenslotte laat de term Model zien dat het een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid is. Tot slot kan je een TOM ontwikkelen voor diverse organisatieonderdelen. HR TOM geeft aan dat het gaat om het Target Operating Model gericht op de HR-functie van jouw organisatie.

Een duidelijke HR TOM is de operationalisering van de HR-strategie, waardoor HR zodanig opgesteld is om de people strategie uit te voeren en mogelijk te maken. Hiervoor is het belangrijk dat wordt gekeken naar wat de organisatie wil betekenen voor de medewerkers. Daarbij dient worden vastgesteld welke HR-componenten te sturen zijn en hoe dit moet worden gedaan. Een HR TOM is daarmee dus de wat en de hoe van een people strategie en zorgt daarmee voor een eenduidige aanpak en strategie op het gebied van HR. De HR-activiteiten worden daarmee in lijn gebracht met de organisatiedoelstellingen. Op deze manier kan de CHRO duidelijk verantwoorden waarom iets wordt gedaan en tegelijk worden grenzen aangegeven en prioriteiten gesteld.

Hoe komt een HR TOM tot stand?

Meerdere ingrediënten zijn onmisbaar tijdens het ontwikkelen van HR TOM, namelijk:

  • Producten & diensten: Allereerst geeft een HR TOM inzicht in de rol van HR binnen de organisatie; welke producten en diensten worden verwacht en wie voert deze uit?
  • Klanten & kanalen: De klanten en hun (latente) behoeften dienen in kaart te worden gebracht. Daarnaast is het van belang dat duidelijk wordt met welke middelen dit gebeurt. Hiervoor moet gekeken worden naar de kanalen die zorgen voor interactie tussen de organisatie en haar klanten.
  • Mensen & organisaties: Ook de mensen in HR en hun competenties spelen een belangrijke rol. Een HR TOM hoort antwoord te geven op welke competenties HR nodig heeft om de people strategie uit te voeren. Daarnaast moet gekeken worden naar de optimale inrichting van de HR-organisatie en de key performance indicators (KPI’s) die nodig zijn om de effectiviteit en kwaliteit van HR te meten. Vergeet hierbij niet aandacht te besteden aan de rollen, taken, verantwoordelijkheden en governance binnen HR.
  • Processen & sourcing: De processen die nodig zijn om de activiteiten optimaal te beleggen worden in kaart gebracht. Je gaat na wat je zelf kunt doen, wat je inkoopt en met wie je mogelijk kunt samenwerken.
  • Technologie & informatie: Als laatste is het belangrijk om te kijken naar welke IT-oplossingen een effectieve werking hebben op je dienstverleningsmodel. Welke informatie is hier voor nodig en hoe verkrijgen we deze?Figuur 1. HR TOM-framework

Waarom kan jouw organisatie een HR TOM goed gebruiken?

De vijf thema's die hieronder staan laten zien dat het nodig is om nu aan je HR TOM te werken. .

1. Versnelde digitalisering vraagt om een andere HR-dienstverlening

Door corona werken we nu nog het grootste deel van onze week thuis en dit staat voor veel organisaties op het punt te veranderen. Hierdoor is de noodzaak voor digitalisering nog groter en wordt vanuit HR een andere focus en ondersteuning gevraagd. Dit geldt ook omgekeerd - hoe ziet de optimale HR-dienstverlening eruit als we straks weer naar kantoor gaan? In je HR TOM maak je keuzes over hoe deze (digitale) dienstverlening eruit komt te zien.

2. Het aantrekken en behouden van talent is belangrijker dan ooit

De tijd waarin we alleen zochten naar kennis en expertise voor een specifieke functie is voorbij; vaardigheden en competenties worden steeds belangrijker. Medewerkers vormen de kern van de organisatie. Met alle unieke eigenschappen die zij meebrengen kunnen alleen zij het verschil maken. In je HR TOM maak je keuzes over op welke manier je de organisatie ondersteunt bij het aantrekken van nieuw talent.

3. HR moet meebewegen in de behoefte van wendbaarheid

De maatschappij is continu in beweging waardoor veel flexibiliteit van organisaties en haar medewerkers wordt verwacht. HR kan als spil tussen de organisatie en de medewerkers daarom hier niet in achterblijven. Het is maatwerk en bij elke tijd hoort een aangepaste richting. Je HR TOM moet zodanig ingericht zijn dat het mee kan bewegen met de ontwikkelingen van je organisatie.

4. In tijden van snelle technologische ontwikkelingen moet de menselijke factor worden bewaakt en geborgd

De snelle technologische ontwikkelingen brengen druk met zich mee voor de mensen in de organisatie. Goed werkgeverschap is essentieel door de continue verandering. HR heeft een rol in het betrokken houden van medewerkers waarbij de kracht van de menselijke factor niet uit het oog verloren moet worden. Een effectieve en krachtige HR-functie is hiervoor noodzakelijk en een duidelijke HR TOM draagt daaraan bij.

5. HR moet kleur bekennen

Het takenpakket van HR lijkt steeds verder uitgebreid te worden: er moet meer gebeuren met minder geld. Het is daarom van belang efficiënte keuzes in het HR-beleid te maken die een duidelijke koppeling hebben met de organisatiestrategie. Bepaald moet worden waar de prioriteit ligt met betrekking tot het inzetten van beschikbare bronnen. Bijvoorbeeld: eenvoudige, repetitieve administratie? Automatiseren en robotiseren! Complexe casuïstiek en strategische human capital management? Versterken en uitbouwen! Kortom: een HR TOM helpt je om te kiezen waar je van wil zijn!

De definitie en de urgentie van aandacht besteden aan HR TOM vormt een fundament van de aanpak van Kirkman Company in HR TOM-verandertrajecten. Wat is onze aanpak en hoe werkt dit voor jouw organisatie? Dat lees je in onze volgende blog.


Meer weten over HR TOM? Neem contact op met Sandrijn van den Nieuwboer via s.van.den.nieuwboer@kirkmancompany.com of 088 404 04 00.


Over de schrijver
Ik ben Principal consultant bij de practice HR & Employee Experience bij Kirkman Company. Ik ben op mijn best als ik organisaties zodanig kan helpen transformeren, dat de mensen die er werken zich volop kunnen ontwikkelen en met een gevoel van ‘wholeness’ naar werk komen. Dit kan vanuit het optimaliseren en relevant maken van de people/HR-afdeling zijn of vanuit een bredere organisatietransformatie waarbij ik vanuit de people en organisatie-gedachte meekijk.
Reactie plaatsen