Verplicht verduurzamen?

Sustainability reporting: we krijgen er állemaal mee te maken.

Een beter imago, veranderende klantvraag of kostenbesparing: hoewel steeds meer organisaties willen verduurzamen, lopen de redenen hiervoor sterk uiteen. Binnenkort zal er nog een extra argument bijkomen om snel stappen te zetten op het gebied van verduurzaming. Voor veel organisaties wordt dit namelijk verplicht door de komst van de nieuwe CSRD wetgeving. Hoewel veel organisaties onder deze nieuwe wetgeving vallen, zal de komst van CSRD ook organisaties raken die niet verplicht moeten gaan rapporteren. In deze blog leggen we uit wat CSRD is en hoe dit nog meer organisaties raakt dan de organisaties die onder de rapportageplicht vallen.

Wat is CSRD?

CSRD staat voor Corporate Sustainability Reporting Directive. Deze wetgeving is in april 2021 aangenomen door de EU (CSRD, 2021). Vanaf 2024 worden bedrijven in de EU door deze wet verplicht om niet alleen over hun economische activiteiten te rapporteren, maar ook over de impact van hun activiteiten op bepaalde duurzaamheidskwesties. Hiervoor hadden we al de Europese richtlijn NFRD (Non-Financial Reporting Directive NFRD), waarin duurzaamheidsverslaglegging op basis van de pijlers ‘Environmental, Social & Governance’ (ESG) werd geïntroduceerd. 

Van NFRD naar CSRD: twee stappen verder om de 1.5℃ te halen

Het uiteindelijke doel van de CSRD is om bij te dragen aan het halen van de klimaatdoelen van het Parijs-akkoord en de opwarming van de aarde onder de 1.5℃ te houden. De bestaande wetgeving (de NFRD) geldt alleen voor beursgenoteerde bedrijven met een openbaar belang (zogenaamde OOB’s) en voor organisaties met meer dan 500 werknemers. De CSRD gaat op twee vlakken een stapje verder. 

Ten eerste beschrijft de NFRD wel wat er gerapporteerd moet worden maar niet hoe. Hierdoor is de informatie die bedrijven naar buiten brengen vaak niet toereikend, moeilijk te vergelijken en weinig betrouwbaar. Daardoor zorgt de NFRD maar heel beperkt voor meer zicht op de duurzaamheid gerelateerde risico's die bedrijven lopen. Dit maakt het lastig om in te spelen op deze risico’s, bijvoorbeeld door het redigeren van kapitaal naar milieuvriendelijke activiteiten. Met de CSRD wil de EU hier verandering in brengen en de overgang naar de duurzame economie actiever reguleren.

Ten tweede gaat de CSRD van toepassing zijn voor een substantieel grotere groep bedrijven dan de NFRD: alle beursgenoteerde bedrijven (met uitzondering van micro-ondernemingen) én bedrijven die aan twéé van de drie onderstaande criteria voldoen.

  1. Meer dan 250 medewerkers
  2. Meer dan 40 miljoen omzet per jaar
  3. Meer dan 20 miljoen euro op de balans

Dit betekent een verandering van ±12.000 bedrijven die met de NFRD van doen hebben, naar ±50.000 bedrijven die onder de CSRD vallen. Van deze 50.000 zitten er grofweg 3.500 in Nederland. 

Is jouw organisatie niet CSRD plichtig?  

Realiseer je dan wel dat deze eisen gaan doorwerken in de gehele ketens van organisaties die wél onder de CSRD vallen. Dus heb je een klant of leverancier die wel moet gaan rapporteren, dan is er een grote kans dat die binnenkort met vragen komt over hoe jij met duurzaamheid bezig bent en hoe je jouw ESG-impact gaat verbeteren. Zo krijgen veel meer dan die 3.500 organisaties te maken met verduurzaming. 

Verder zal de scope van de CSRD op termijn ook uitgebreid gaan worden (naar bijv. het MKB)  en zal de markt waarschijnlijk nog nadrukkelijker gaan vragen om inzichten op duurzaamheid. Met andere woorden: ook jouw organisatie zal aan de bak moeten! Tijdig starten is dus een strategische kans om je te profileren. 

Aan de slag! 

De komende tijd zal er stapsgewijs meer bekend worden over de CSRD - op dit moment is dus nog niet alles duidelijk. Een aantal inzichten en bijbehorende acties zijn echter al wel te delen: wat betekent het om te verduurzamen, en hoe pak je dat aan bij jouw organisatie? Deel 2 van deze blogreeks zoomt in op deze vragen, dus houd onze pagina in de gaten! 

Nu al vragen over de verduurzaming van je organisatie of over de CSRD? Neem contact op met de auteur via s.van.kempen@kirkmancompany.comOver de schrijver
Reactie plaatsen