TRANSFORMEREN VAN ORGANISATIES

Verbeteren - Veranderen - Vernieuwen

ZO KIJKEN WIJ NAAR HET TRANSFORMEREN VAN ORGANISATIES

“50% van de transformaties haalt de doelen, het merendeel duurt langer dan gepland
en in veel gevallen is een gebrekkige voorbereiding de oorzaak” (Sioo, 2016)

Transformeren gaat niet alleen om radicale omvormingen, waarmee we alles dat we hebben opgebouwd overboord gooien. Wat we zien is dat zelfs de kleinste verbeteringen vragen om het heroverwegen van overtuigingen, principes, patronen en werkwijzen. Hoe paradoxaal ook, transformeren is eerder een geleidelijk proces dan dat je als complete organisatie een U-bocht moet maken. Dat zou bovendien ook onverstandig zijn, want van al hetgeen dat je nu doet is echt niet alles verkeerd, achterhaald of afgeschreven. Hoe ga je om met wat je al hebt, wat jouw organisatie waarde geeft en gereed maakt voor de toekomst. Transformeren is de optelsom van en een continu samenspel tussen verbeteren, veranderen en vernieuwen gericht op relevantie voor alle stakeholders. Afhankelijk van de uitdagingen waar jouw organisatie gaan we graag in dialoog over een passend verbeter-, verander- of vernieuwingstraject.

Verbeteren van bestaande situatie

Verbeteren

Gaat over het aanpassen of optimaliseren van een bestaande situatie. Met als doel het verlengen van een bestaand business model. Er wordt gewerkt vanuit groepen, waarin experts de boventoon voeren. Vaak zijn dit taaie vraagstukken, waarin onzekerheden en complexiteit worden onderschat. Verbetertrajecten kunnen grote gevolgen hebben voor de manier van werken, dus zorg dat stakeholders zijn betrokken. Voorbeelden hiervan zijn systeemimplementaties en procesoptimalisaties

omvormen en veranderen van je bent georganiseerd

Veranderen

Gaat over het omvormen van hoe je nu bent georganiseerd en hoe je werkt. Met als doel om los te komen van de bestaande situatie en nieuwe mogelijkheden te benutten. Vaak een proces waarin wordt gewerkt aan een nieuwe strategie, structuur, cultuur en technologie. Ook de werkwijzen en het gedrag van mensen in de organisatie zijn onderdeel van de verandering. Voorbeelden hiervan zijn nieuwe vormen van dienstverlening, herijking van samenwerkingsverbanden en integraties na een fusie

creëren en vernieuwen van een compleet nieuwe situatie

Vernieuwen

Gaat over het creëren van een compleet nieuwe situatie. Met als doel een nieuwe realiteit te verwezenlijken die compleet nieuwe kansen biedt. Met de focus op het zoeken naar nieuwe mogelijkheden en creëren van nieuwe business modellen. Is vaak zeer ingrijpend voor de bestaande organisatie; bestaansrecht en identiteit staan ter discussie. Voorbeelden hiervan zijn de spin-off van een nieuwe business, compleet nieuwe vormen van samenwerken, open innovatie en het vormen van ecosystemen.

Wanneer succesvol?

Maar wanneer is je transformatie-aanpak succesvol? Transformeren is ons vak dat wij iedere dag bereikbaar, begrijpelijk en werkbaar maken voor mensen die hun organisatie willen transformeren. Onze ervaring met vele transformatietrajecten heeft ons geleerd dat er vijf sleutels zijn die bepalend zijn voor succesvolle transformaties. Wij geloven dat je met deze vijf sleutels hét verschil kunt maken, daarom staan ze centraal in alle transformaties die wij begeleiden.

Klaar voor de volgende stap?