Eerste stap in de transformatie: richting geven

middels klantkompas

Hoe groeien we van een productgerichte organisatie naar een klantgerichte organisatie?

Oplossing

Deze transformatie kent meerdere stappen.  Eerst zijn we in gesprek gegaan met klanten en  medewerkers. Dit gesprek heeft mede de richting en ambitie van Swiss Sense bepaald. Deze verwachtingen hebben we vertaald in het klantkompas. Vanuit dit kompas zijn de plannen voor de toekomst vormgegeven om zo klantgerichtheid te borgen in de organisatie. Daarna zijn we aan de slag gegaan om het Swiss Sense gevoel terug te laten komen in de klantbeleving tijdens de klantreis.


Resultaten

null Gezamenlijk, gedeeld beeld wat klanten van Swiss Sense verwachten

null Uitgesproken ambitie over het gevoel dat Swiss Sense aan haar klanten wilt geven

null Klantkompas die de gewenste beleving beschrijft

null Kwalitatieve validatie van het klantkompas bij 30 klanten en 35 medewerkers

Thema’s voor deze transformatie

null Een klantgerichte organisatie

null Realiseren van een onderscheidende klantreis

null Klantgerichtheid in DNA medewerkers

“Met deze eerste stappen naar een klantgerichte organisatie hebben we wat losgemaakt bij iedereen in de organisatie en klantgericht werken versneld. Kirkman Company was hierin onze gids en vertrouwde CX- expert met inbreng van bewezen aanpak en methodieken.”
Joey Janssen - CTO & Director CX

Interesse? Of meer weten?

Mail of bel met Nikkie de Bruijn - Practice lead Customer Excellence

088 4040 400 | n.de.bruijn@kirkmancompany.com