Transformeren is al ingewikkeld genoeg, vijf sleutels voor succes!
21 juni 2018 

Transformeren is al ingewikkeld genoeg, vijf sleutels voor succes!

Transformeren staat synoniem voor de vele uitdagingen die organisaties tegenwoordig hebben. Het staat voor de issues van vandaag, je uitdagingen van morgen én je bestaansrecht overmorgen. Uit inzichten van Innosight (2017 en 2018) leren we dat “in nog geen honderd jaar de levensduur van bedrijven met 83 procent is afgenomen tot 18 jaar. En dat naar verwachting 75% van de S&P 500-index over 15 jaar is vervangen door andere bedrijven. Transformeren wordt de constante factor!”.

Een continu samenspel

Transformeren is een continu samenspel van verbeteren, veranderen en vernieuwen. Op verschillende plekken en niveaus in de organisatie puzzelen teams van professionals aan vraagstukken van vandaag en kansen van morgen. Die je bovendien niet los kunt zien van elkaar. Het wordt al snel een complex geheel dat moeilijk bestuurbaar blijkt te zijn. En als je niet uitkijkt, lekt alle energie weg en mis je de slagvaardigheid in je organisatie en de resultaten die het op moet opleveren. In de afgelopen 18 jaar hebben wij met klanten vele transformatietrajecten tot een goed einde gebracht. Soms ging dat in één keer goed, veel vaker bleek het ingewikkeld en hard werken om succesvol te zijn. Die lessen, en we leren nog iedere dag, nemen we mee naar toekomstige trajecten. Wij hebben uit die praktijk van vele transformatietrajecten geleerd dat het succes staat of valt met het toepassen van vijf sleutels voor succesvol transformeren. En die delen we graag met je!

 

1. Durf te vertragen om te versnellen 

De kwaliteit van iedere transformatie staat of valt met inzicht, begrip en draagvlak voor wat er aan de hand is. Snelheid aan het begin zorgt vaak voor onduidelijkheid, verwarring en onbegrip verderop in het traject. Als je even durft te vertragen, niet toegeeft aan de drang van het doen, ga je dingen zien die je anders zou missen. Je voorkomt daarmee impulsieve reflexen en kunt vanuit inzicht en begrip beslissen en handelen. Door te vertragen, kunnen we versnellen.

2. Maak een transformatie-verhaal voor hoofd én hart

Leiders geven vaak rationele, strategische redenen als noodzaak om te transformeren. We horen vaak ‘we zullen 20% meer groei zien’, of ‘we zullen nieuwe markten betreden.’ Daar is op zich niets mis mee, maar mensen zullen er niet emotioneel door geraakt en overtuigd worden. Mensen komen pas in beweging als zij vanuit verstand ook in hun hart geraakt worden. Zeker als ze het gevoel krijgen dat ze deel gaan uitmaken van een hoger doel dat van betekenis is.

3. Je transformatie-strategie is meer dan een hamer en een spijker

Als je enige gereedschap een hamer is, ziet elk probleem eruit als een spijker (A. Maslow). Iedere transformatie kent de selectieve afweging welke strategieën en interventies je in zet en dat kan zelfs per werkstroom en fase verschillen. Welke keuzes maak je om je bestemming te bereiken? Is een planmatige aanpak geschikt of past bij je transformatieopgave toch een meer ontwikkelingsgerichte aanpak?

4. Transformeren is geen democratie

Eigenaarschap bij de top en vereist commitment in de hele organisatie. De top van een organisatie moet geloof hebben in het nut, de noodzaak en relevantie van de transformatie. Dat is de basis om vervolgens te kunnen zorgen dat de neuzen van iedereen in je organisatie dezelfde kant op gaan staan. Inzicht in de mate van alignment op je transformatiestrategie, waar dat ontbreekt en waarom, geeft richting aan de interventies die nodig zijn.

5. Selecteer per fase de kwaliteit die nodig is

Uiteindelijk maken mensen de transformatie. Iedere transformatie kent verschillende uitdagingen en fasen, die stuk voor stuk vragen om specifieke kwaliteiten. Niet de positie van iemand zou de doorslag moeten geven, maar zijn of haar kwaliteiten op specifieke momenten in de transformatie. Transformatieteams zijn selectief samengestelde groepen mensen met specifieke kwaliteiten. Vaak een combinatie van intern en extern, die worden geformeerd rondom specifieke uitdagingen binnen een transformatie. Iedere transformatie kent verschillende uitdagingen en fasen, waarin specifieke kwaliteiten van teamleden nodig zijn om een transformatie te doen slagen.

Herken jij deze sleutels in jouw huidige situatie? Laat het ons weten welke sleutel jij gebruikt en hoe deze voor jouw organisatie succesvol was. Het zijn sleutels die vragen om dialoog en gerichte toepassing in jouw organisatie. Als jij ze ziet als kritische gids voor jouw verbetering, verandering of vernieuwing, dan helpen wij ze graag succesvol te realiseren. Enjoy the journey!

Over de schrijver
Mijn naam is Ivar Davids, Managing partner bij Kirkman company. Ik ben spreker op diverse seminars en verzorg trainingen en workshops over het thema Strategic Sourcing. Daarnaast ben ik auteur van diverse rapporten en artikelen op het gebied van [out]sourcing.
Reactie plaatsen