arrow_drop_up arrow_drop_down

Strategic (out)sourcing

Bewust kiezen en transformeren in zelf doen, uitbesteden en samenwerken

Onze kern

Strategische sourcing is de kern van onze dienstverlening, al sinds 2000

Samenwerken

We werken actief samen om het beste resultaat te behalen!

Strategic (out)sourcing:

bewust kiezen tussen zelf doen, uitbesteden en samenwerken

Sourcing is het continu afwegen van wat zelf te doen, in te kopen en samen te werken met anderen. Oftewel "Make, Buy and Ally". Dat gaat wat ons betreft dan ook verder dan alleen het 'outsourcen' van activiteiten. Sourcen zien wij heel bewust als een strategische afweging, gevolgd door een pragmatische uitvoering. Het strategisch nadenken over (out)sourcing is vaak ingegeven door bijvoorbeeld de wens of noodzaak tot flexibiliseren, kostenreductie, verhogen van kwaliteit van dienstverlening en vergroten van innovatie. De onderliggende businesscase is cruciaal en leidend in de realisatie van de strategie.  


      
Dit is ons vakgebied al sinds onze oprichting in 2000. Daarmee hebben we aan de wieg gestaan van de ontwikkeling van 'strategic (out)sourcing' in Nederland. Wij geloven dat je je niet moet laten verleiden in zee te gaan met leveranciers die je de wereld beloven. Wij kunnen je helpen goed doordachte keuzes te maken, gebaseerd op beleid dat jouw organisatie toekomstbestendig maakt. Wij helpen je te groeien als professionele opdrachtgever naar leveranciers en effectief samen te werken met partners. Wij werken met je samen van de initiële keuze tot en met de transitie en implementatie. Zover als nodig is om het resultaat te behalen dat je voor ogen had.


Werkwijze

1. Strategiedefinitie

Bij strategiedefinitie draait het in essentie om de vraag: wat geeft mijn organisatie bestaansrecht? Nu en in de toekomst. Het antwoord ontdek je niet door slim te rekenen binnen bekende kaders, maar door jezelf juist werkelijk af te vragen waar de toegevoegde waarde zit, nu en in de toekomst. Organisaties die deze vraag durven te stellen zijn in staat te overleven en presteren beter.
Tijdens de Strategiedefinitie helpen wij met het definiëren van jouw strategie en brengen we jouw partners en klanten in kaart. Hierbij maken we een analyse van de huidige en toekomstige situatie op basis van jouw visie, missie en ambities. We nemen externe ontwikkelingen die van invloed (kunnen) zijn op jouw organisatie onder de loep en brengen mogelijkheden en kansen voor de toekomst in kaart. Daarnaast onderzoeken we waar de kracht en kerncompetenties van jouw organisatie liggen.

2. Bewust kiezen tussen Make, Buy or Ally [Choice]

Na het definiëren van jouw strategie en bestaansrecht is het tijd om hier naar te gaan handelen. Bij het opstellen van de sourcingsstrategie, de Choice-fase, draait het om het maken van bewuste keuzes tussen wat je zelf doet, wat je samen doet en wat je uitbesteed. En om hierin ook écht te durven kiezen. Dit lijkt soms zo natuurlijk en eenvoudig. In veel gevallen blijkt het erg ingewikkeld: hoe weet je immers of je de juiste keuze maakt?
Door middel van een sourcingstoets helpen we bij het maken van dié juiste keuze.Hiervoor analyseren wij de huidige situatie op basis van kosten en kwaliteit, huidige en gewenste dienstverlening, kijken naar de volwassenheid en risico’s en geven we, uitgaande van de organisatiestrategie, advies over de meest relevante

sourcingsscenario’s. Make, buy or ally!

3. Partnerselectie & transitie [Change]

Na het maken van sourcingskeuzes is het tijd voor de de ‘Change-fase’. Hierbij staat de implementatie van de sourcingsstrategie en geselecteerde sourcingsopties centraal. Het daadwerkelijk beter doen dan je concurrenten begint bij het scherp neerzetten van de meest effectieve samenwerkingsverbanden.
We helpen met het vinden van de voor jou best passende partner, waarin we de kracht van beiden partijen combineren om hiermee jouw doelen te realiseren. We zorgen dat de benodigde diensten worden beschreven, selecteren de partners (RFP/ RFI/ RFQ), maar zorgen er ook voor dat de implementatie en transitie hiervan vorm wordt gegeven. In deze fase zetten we daarnaast de eerste stappen om jou professioneel opdrachtgever te laten zijn en volledig regie te kunnen voeren op de nieuwe situatie.

4. Inrichten professioneel opdrachtgeverschap [Control]

Als je het hebt over ‘Control’ dan is de enige vraag of je ook echt durft te leren? Na de implementatie van de sourcingsstrategie en de geselecteerde sourcingsopties is het belangrijk om de geïmplementeerde sourcingsstrategie professioneel te blijven besturen.

Hoe voorkom je dat de focus komt te liggen op een dashboard met cijfertjes? En hoe zorg je ervoor dat je besturing realiseert op alle niveaus in de organisatie? Wij helpen hierbij met het inrichten van professioneel opdrachtgeverschap. Wij helpen jou met het daadwerkelijk realiseren van beoogde doelstellingen door effectieve besturing van nieuwe sourcingsrelaties. Hierbij helpen wij jou met de inrichting en bemensing van uw regiefunctie, competenties voor professioneel opdrachtgeverschap en het alliantiemanagement op innovatieve samenwerkingen, tevens de evaluatie en input voor nieuw te maken keuzes.

Joost Scheepens
Principal consultant
Practice lead

Sourcing & Partnerships


Mail of bel met Joost Scheepens

Neem contact op via het contactformulier hieronder! Liever bellen? Ik ben te bereiken via 088 4040 400