publieke vraagstukken oplossen

Public Private Ecosystems

Als je de markt wil betrekken bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken

ondernemende kansen

Wij creëren ondernemende kansen met maatschappelijke vraagstukken

markt betrekken

Wij betrekken de markt en financiers voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken

ecosystemen bouwen

Wij bouwen ecosystemen vanuit diversiteit

Hoe word je als organisatie 100% relevant voor milieu en maatschappij?

samen voor milieu en maatschappij

Wij bouwen succesvolle publiek-private ecosystemen. Samen met de partners ga je een avontuur aan rondom het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Daarnaast staat het nastreven van een gemeenschappelijk belang centraal. Wij helpen bij het creëren van het vehikel (juridisch, financieel en fiscaal) en het realiseren van de eerste successen. Veerkracht, doorzettingsvermogen en lange termijn denken zijn de basiselementen om innovatie van buiten op te nemen in een succesvol publiek-privaat ecosysteem.

8,7

Score van onze klanten 

5+

Ervaring

8

Consultants

150

Organisaties in ons publiek-private ecosysteem

review Chris Veerkamp, Innovatiemanager & Experimentcoach - APG

Met hart en ziel heeft Kirkman Company met APG een innovatief programma rond Climate Change opgezet. In de rol van kwartiermaker hebben zij als partner en uitvoerder invulling gegeven aan de opdracht. Dat voelde daarbij al heel snel niet meer als een opdracht, maar echt als een partnership.

Chris Veerkamp, Innovatiemanager & Experimentcoach - APG

Smart Climate Opportunities logo

Smart Climate Opportunities

Vraag vanuit SCO: Hoe kunnen we onze ambitie oncreet maken naar dienstverlening en een formeel samenwerkingsverband?

De aanpak:
Publiek-private samenwerking opzetten met verschillende partners met bijpassend businessmodel.


De uitkomst:
Draagvlak tussen de meer dan 24 aangesloten partners voor systeemoplossingen bij diverse thema’s.


Gemeente Utrecht Public Private Ecosystems

Gemeente Utrecht

Vraag vanuit Gemeente Utrecht:
Hulp bij ondernemende oplossingen voor sociaal maatschappelijke vraagstukken op lokaal niveau.


De aanpak: Verschillende publiek private samenwerking opzetten met verschillende type organisaties.


De uitkomst:
De verschillende verbonden partners zijn dooropend actief met elkaar aan de slag.

C-Creators case logo

C-Creators

Vraag vanuit C-Creators: Hoe kan de circulaire economie in Nederland op regionaal en nationaal niveau versneld  worden?

De aanpak:Wij hebben hiervoor een publiek private samenwerking opgezet met partners binnen de bouwsector.

De uitkomst: 
Het runnen van het bouwprogramma met 32 partners in de Metropoolregio Amsterdam.


Werkwijze

Bouwen van ecosystemen

Bouwen van ecosystemen

Ondernemerschap, innovatie en samenwerkingen in co-creatie. Dit komt samen in de publiek private samenwerkingen die wij creëren. Wij helpen met het verbinden van publieke en private partijen rondom een maatschappelijk doel. Daarbij vertalen we de verschillende werelden en belangen naar een hoger liggend doel. We versnellen het proces door concrete met elkaar aan de slag te gaan en zo eerste pilotprojecten te starten. Een iteratief proces, waarbij we een outside-in benadering hanteren. Zo gaan we actiegericht met elkaar aan de slag.

Funding & Partnerships

Funding & Partnerships

Als maatschappelijke organisatie, NGO of stichting zet je je volledig in voor vraagstukken die van maatschappelijk belang zijn. Vaak is de toekomst onzeker, je bent afhankelijk van externe financiering. Wij helpen bij het creëren van meer ondernemerschap en het ontwikkelen van de passende samenwerkingsverbanden. We stellen een materialiteitsanalyse op, zetten onze grote netwerk bij vermogensbeheerders en fondsen in en gaan op zoek naar innovatieve financieringsvormen. Dit versterkt jouw marktpositionering, dankzij de verbinding met de publieke en private partners. Resultaat is een toekomstgerichte organisatie met een aangescherpte strategische agenda en een sluitende begroting.

Contact Wouter van Twillert  Senior consultant

Wouter van Twillert
Senior consultant
Practice lead 
Public Private Ecosystems

Mail of bel met Wouter van Twillert

Neem contact op via het contactformulier hieronder! Liever bellen? Ik ben te bereiken via 088 4040 400