arrow_drop_up arrow_drop_down
publieke vraagstukken oplossen

Public Private Ecosystems

Wij helpen je de markt te betrekken bij het oplossen van publieke vraagstukken.

ondernemende kansen

Wij creëren ondernemende kansen met maatschappelijke vraagstukken

markt betrekken

Wij betrekken de markt en financiers voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken

ecosystemen bouwen

Wij bouwen ecosystemen vanuit diversiteit

Wij bouwen succesvolle publiek-private ecosystemen

samen voor milieu en maatschappij

De PPE practice gelooft in een wereld waarbij financieel en maatschappelijke rendement in evenwicht zijn en waar we gezamenlijk oplossingen vinden voor maatschappelijke vraagstukken.

Indien je als organisatie écht meervoudige waarde wilt creëren, dan is er een transformatie nodig dat niet alleen financiële waarde in ogenschouw neemt, maar één die de waarde voor àl je stakeholders centraal stelt, vooral voor milieu en maatschappij. Dit vraagt om nieuwe manieren van samenwerken, namelijk door het bouwen van publiek-private ecosystemen. Wij zien dit als inclusieve netwerken van publieke en private partijen, de gevestigde orde, innovatieve startups en alles ertussenin, die samen innoveren, ondernemen en experimenteren met duurzame oplossingen voor een relevant vraagstuk.

Whitepaper "Van idee tot uitvoering: 

Zo bouw je een ecosysteem"

Wil jij aan de slag met een publiek-privaat ecosysteem als samenwerkingsvorm maar weet je nog niet hoe?  In onze whitepaper "Van idee tot uitvoering: Zo bouw je een ecosysteem" beschrijven we onze aanpak, inclusief zeven succesfactoren. Download 'm hieronder. Veel leesplezier!

8,7

Score van onze klanten 

5+

Ervaring

8

Consultants

300+

Organisaties in ons publiek-private ecosysteem

review Chris Veerkamp, Innovatiemanager & Experimentcoach - APG

Met hart en ziel heeft Kirkman Company met APG een innovatief programma rond Climate Change opgezet. In de rol van kwartiermaker hebben zij als partner en uitvoerder invulling gegeven aan de opdracht. Dat voelde daarbij al heel snel niet meer als een opdracht, maar echt als een partnership.

Chris Veerkamp, Innovatiemanager & Experimentcoach - APG

Cases

Smart Climate Opportunities logo

Smart Climate Opportunities

Vraag vanuit SCO: Hoe kunnen technologie, wetenschap, kapitaal en het bedrijfsleven met elkaar worden verbonden om klimaatverandering tegen te gaan?


De aanpak:
Opzetten van een publiek- privaat samenwerkingsverband met verschillende partners zoals APG, Eneco en TU Eindhoven en bijpassende business modellen, opleidingsprogramma’s en projecten.


De uitkomst:
Draagvlak tussen de meer dan 24 aangesloten partners voor systeemoplossingen op diverse projecten om klimaatverandering tegen te gaan.                                                                


                                                                                                                                                                                                                              

Gemeente Utrecht Public Private Ecosystems

Social Impact Factory

Vraag vanuit Gemeente Utrecht: Hoe kunnen ondernemende oplossingen worden gecreëerd voor sociaal maatschappelijke vraagstukken op lokaal niveau nu de overheid zich meer terugtrekt?


De aanpak: Inrichten van een publiek- privaat ecosysteem met als founding partners de Gemeente Utrecht, EY, De Koekfabriek, Band op Spanning, Wijk&Co, Incluzio, Universiteit Utrecht, Rabobank en Kirkman Company.


De uitkomst:
Met een onafhankelijke stichting en fysieke hotspot in centrum Utrecht, gedragen door betrokken partners, wordt ondersteuning geboden en versnelling gecreëerd in de beweging naar sociaal ondernemerschap. Door middel van Impact Challenges en de marktplaats Buy Social stimuleert het ecosysteem het aangaan van samenwerkingen, verbindingen tussen gevestigde organisaties en sociaal ondernemers; samen creëren zij hierdoor meer werkgelegenheid aan de onderkant van de arbeidsmarkt.                                     

C-Creators case logo

C-Creators

Vraag vanuit C-Creators: Hoe kan de circulaire economie in Nederland op regionaal en nationaal niveau versneld worden?


De aanpak: Opzetten van een publiek- private samenwerking met partners binnen de bouwsector zoals SER, Delta Development Group, VolkerWessels, SADC, gemeente Haarlemmermeer en

Schiphol.

De uitkomst: 
Het uitvoeren van een omvangrijk circulair bouwprogramma in de Metropoolregio Amsterdam samen met 40 partners vanuit de circulaire fysieke hotspot, C-Bèta.
                                                                         

Ecosysteem Logistiek;         een samenwerking tussen Defensie en het bedrijfsleven

In maart 2019 heeft Defensie een verkenning geïnitieerd voor het Ecosysteem Logistiek. In tien sessies wordt samen met het bedrijfsleven verkend hoe een samenwerking in een ecosysteem vorm kan krijgen. De basisdoelstelling van het Ecosysteem Logistiek is om gezamenlijk toegang te hebben tot een pool aan logistieke capaciteiten met een omvang waar iedereen gemak van heeft. Defensie heeft hierin een bijzonder belang, namelijk garanties op reactievermogen en schaalbaarheid van logistieke capaciteiten bij veiligheidscrises ('de rode knop'). Het waarborgen van dit belang is het startpunt voor het Ecosysteem. De film geeft een fraai kijkje in de keuken.

Werkwijze

Bouwen van ecosystemen

Bouwen van ecosystemen met maatschappelijk thema

Ondernemerschap, innovatie en samenwerkingen in co-creatie. Dit komt samen in de publiek-private samenwerkingen die wij creëren. Wij helpen met het verbinden van publieke en private partijen rondom een maatschappelijk doel. Daarbij vertalen we de verschillende werelden en belangen naar een hoger liggend doel. We versnellen het proces door concreet met elkaar aan de slag te gaan en zo eerste pilotprojecten te starten. Een iteratief proces, waarbij we een outside-in benadering hanteren. Zo gaan we actiegericht met elkaar aan de slag.

Funding & Partnerships

Bouwen van ecosystemen voor organisaties

Organisaties staan voor veranderende eisen van stakeholders, verouderde businessmodellen en constante marktontwikkelingen, die om innovatie en wendbaarheid vragen. Of er staan iconische projecten op de agenda, wellicht met positieve impact op milieu of maatschappij, waar niet voldoende middelen of het juiste netwerk voor aanwezig zijn. Wij helpen organisaties hun project of uitdaging succesvol te realiseren door het opzetten van een ecosysteem. We creëren het benodigde netwerk, richten het samenwerkingsverband passend in en gaan op zoek naar innovatieve financieringsvormen.

Verbeteren van impactvolle samenwerkingsverbanden

Volwassen publiek-private samenwerkingsverbanden worden gekenmerkt door onder andere succesvolle beoogde resultaten, een win-win karakter voor alle betrokken partners, concrete vastgelegde samenwerkingsafspraken en een geactiveerd netwerk. Wij helpen bestaande samenwerkingsverbanden te verbeteren om het volle potentieel van de diversiteit van de netwerkpartners te benutten. Met als resultaat een toekomstbestendig samenwerkingsverband met maximale impact op milieu en maatschappij.

Contact Wouter van Twillert  Senior consultant

Wouter van Twillert
Principal consultant
Practice lead 
Public Private Ecosystems

Mail of bel met Wouter van Twillert

Neem contact op via het contactformulier hieronder! Liever bellen? Ik ben te bereiken via 088 4040 400