Op weg naar 100% relevantie

voor alle stakeholders

‘Bedrijven zonder maatschappelijk profiel zijn binnenkort “out of business".'

‘Betekenisgedreven organisaties zijn effectiever dan hun peers’.

Relevante organisaties

Relevante organisaties hebben hun bestaansrecht helder voor ogen. Ze zijn zich bewust van hun identiteit, ze kennen hun toegevoegde waarde en hebben maatschappelijke sensoren. Besluitvorming is evenwichtig en vindt plaats met respect voor het grotere systeem waarin ze opereren. De fundamentele vraag die deze organisaties blijvend bezighoudt is: hoe ben ik relevant voor al mijn stakeholders? Deze vraag brengt een 'mind shift' met zich mee: sturing vanuit stakeholders en niet meer alleen gericht op de shareholders. Sturen op relevantie en ‘value drivers’ en dat is meer dan op financiële groei en ‘cost drivers’. Sturen met het omringende ecosysteem als scope en niet meer alleen vanuit de eigen organisatie.

 

Samen transformeren

Wij helpen in het bepalen van, sturen op en veranderen naar de relevantie van jouw organisatie. We gaan daarbij uitdagingen niet uit de weg. We maken het concreet: we definiëren de stakeholderwaarde per stakeholder, zo mogelijk meetbaar. Richting klanten, medewerkers, businesspartners, de overheid, de maatschappij, het milieu, de aandeelhouders. Hierbij bieden we opinie, we laten zien waar wij in geloven en bieden inspiratie hoe andere organisaties dit aanpakken. En we bieden executiekracht; we helpen met de realisatie. We gaan voor het resultaat. Daarbij volgen we een passende aanpak, gelet op jouw organisatie, het benodigde draagvlak en de tijdslijnen. We verbinden ons met het resultaat. Jouw relevantie is de onze!


Onze expertises

Wij zorgen voor succesvolle transformaties van organisaties. Op weg naar 100% relevantie voor alle stakeholders. Of het nu gaat om de uitdagingen van vandaag of de kansen van morgen, binnen een afdeling of voor de organisatie als geheel. Omdat het altijd beter kan of omdat het soms écht anders moet. Ontdek hoe wij jou kunnen helpen transformeren met bewezen methoden en vakkundige professionals, datagedreven en met inzet van digitale tools.

Klanten

- Customer experience management

          - Klantwaardeproposities         

Medewerkers

- HR strategie & inrichting

                - Employee experience                

Milieu & Maatschappij

- Publiek-private ecosystemen

              - Sustainable business               

Partners

- Innovatieve ecosystemen

- Make, Buy of Ally

Aandeelhouders

- Strategie executie

- Organisatie transformatie  

Data & Digital