Ontwikkelen van CX-roadmap

Richting bepalen en weten welke focus je de komende tijd gaat hebben. Het maakt je productief en helpt je in de organisatie om collega’s hierin mee te nemen. De CX-roadmap beschrijft deze focus en de bijbehorende activiteiten.


Doel

Bewuste koppeling maken tussen de strategische doelen van CX-management en de dagelijkse activiteiten rondom CX. Dit wordt in de CX-roadmap dan wel meer op thematisch niveau, dan wel meer in concrete activiteiten beschreven.


Werkwijze

Na een analyse (veelal de CX-volwassenheidsanalyse) gaan we met elkaar een aantal werksessies doen waarin we de strategische doelen goed doorleven, waar de organisatie op staat en wat er nodig is. Met onze expertise helpen we in de focus en benodigde activiteiten beschrijven, maar ook over de volgorde der dingen, gaan we met elkaar in gesprek om zo tot een gevalideerde CX-roadmap te komen.