arrow_drop_up arrow_drop_down
publieke vraagstukken oplossen

New Business Program  

Wij ontwikkelen en testen samen met jou en jouw klanten 

de duurzame producten en diensten van jouw toekomst

ondernemende kansen

Nieuw product of dienst die aansluit bij jouw duurzaamheidsstrategie

markt betrekken

Aansluiting bij klantbehoefte met een getoetst en gepilot concept samen met relevante partners

ecosystemen bouwen

Organisatie klaar voor marktlancering van nieuw, duurzaam product of dienst

Verzilver de kansen van duurzaamheid

samen voor milieu en maatschappij

Als organisatie kun je niet meer om duurzaamheid heen. Klanten verwachten en vragen om duurzame(re) oplossingen voor hun problemen en behoeften. Daarnaast scherpen overheden wet- en regelgeving aan om organisaties te verplichten duurzaamheid hoger op de agenda’s te zetten. Dit biedt kansen voor innovatie, maar hoe voorkom je dat duurzaamheid enkel naast de bedrijfsvoering staat? Hoe borg je duurzaamheid in je producten- en diensten, zodat het niet alleen vanuit een afdeling “duurzaamheid” gebeurd? En hoe verzilver je de kansen die duurzaamheid biedt voor de toekomstbestendigheid van jouw organisatie? 

Wij zien dat organisaties met producten en diensten waar duurzaamheid in geborgen zit, toekomstbestendiger zijn. Wij helpen jou met het succesvol onderzoeken van klantverwachtingen, ontwikkelen en implementeren van nieuwe producten en diensten om de kansen van duurzaamheid te verzilveren en relevant te zijn én blijven als organisatie. Op een manier die past bij jouw organisatiecultuur en met de gewenste klantreis voor jouw klanten en passend bij de bestaande duurzaamheidsstrategie.

review Chris Veerkamp, Innovatiemanager & Experimentcoach - APG

We zagen kansen in de markt, maar het opzetten van een nieuwe propositie is niet makkelijk. Het was verkennen, experimenteren en concretiseren. Dankzij proces van Kirkman Company met grondige verkenningen van deze propositie ontdekten we wat onze rol daarin het beste kon zijn. Het was heel erg de moeite waard.

Sales en Marketing - Volkswagen Pon Financial Services 

Case

Volkswagen Pon Financial Services

Vraag vanuit Volkswagen Pon Financial Services: Hoe kunnen we de fiscale stimulans en maatschappelijke kansen verzilveren in een lease fiets propositie? 

De aanpak: Samen met VWPFS is een marktverkenning gedaan inclusief gesprekken met potentiële klanten. Na een eerste validatie had het scenario met een samenwerking met Lease-a-Bike en Gazelle de meeste potentie. We hebben samen met de alle partijen een pilot gedraaid ter validatie en om de interne organisatie klaar te stomen voor de verdere uitrol van de nieuwe e-bike propositie.  

De uitkomst: Een nieuwe, zakelijke fietslease propositie voor Volkswagen Pon Financial Services, in partnerschap met Lease-a-Bike en Gazelle. De nieuwe dienstverlening ontzorgt klanten van Volkswagen Pon Financial Services – werkgevers – met een zakelijke leasefiets voor hun werknemers met vrijheid in mobiliteit met vitalere werknemers, een lagere CO2 uitstoot en minder benodigde parkeerruimte.
Alles volledig zelf doen was geen haalbare kaart geweest. De nieuwe propositie lag buiten onze comfort zone met een nieuwe markt en klantgroep, andere processen en nieuwe samenwerkingspartners. Door Kirkman Company te betrekken bij deze transformatie, is het gelukt.
 New Mobility - Volkswagen Pon Financial Services 

Werkwijze

Bouwen van ecosystemen

Van idee naar scenario

We onderzoeken de context met zowel interne als externe analyses en verdiepen de duurzame uitdagingen, met als belangrijk component het ophalen van verwachtingen in klantarena’s. Dit mondt uit in verschillende scenario’s voor het ontwikkelen van de propositie.

Funding & Partnerships

Van scenario naar gedragen propositie

Het meest kansrijke scenario werken we uit in een nieuwe propositie met missie, visie, strategie en doelstellingen. We ontwikkelen het verdienmodel met waarde propositie en klantreizen allemaal in co-creatie met de eigen organisatie, samenwerkingspartners en met potentiële klanten.

Van propositie naar pilot

We bekijken welke expertises en partners er nodig zijn voor een succesvolle realisatie van de propositie en bepalen wat er in de organisatie nodig is qua sales, marketing en operatie.

Van pilot naar marktlancering

Met een pilot toetsen we de propositie en operationaliseren het product of dienst: een Minimal Viable Product (MVP). We begeleiden medewerkers, monitoren de voortgang en evalueren de resultaten.

Contact Wouter van Twillert  Senior consultant

Wouter van Twillert
Principal consultant
Practice lead

New Business Program

Mail of bel met Wouter van Twillert

Neem contact op via het contactformulier hieronder! Liever bellen? Ik ben te bereiken via 088 4040 400