Circulair procurement

Circulair procurement gaat over het stimuleren van de productie en (her)gebruik van circulaire producten en diensten in de samenwerking met partners. De focus bij circulair inkopen ligt op het waardebehoud van producten en materialen. Samen wordt er gekeken naar de kringlopen en de regie daarop. Jij borgt de circulaire afspraken met je partner: afspraken over de voorwaarden aan het product (zoals demonteerbaarheid of herbruikbaarheid en gebruik van materiaal) en afspraken over de businessmodellen van de circulaire economie.

De hoofdvormen van circulair procurement zijn: betalen per gebruik, koop-terugkoop, doorverkoop. Binnen het doorverkoop-model worden producten zo ontworpen dat afval wordt geëlimineerd en dat materialen na het werkzame leven, terugkeren in de waardeketen. Een bekende vorm van doorverkoop is recycling. Binnen het model 'betalen voor gebruik' worden eigenaarschap en gebruik gescheiden van elkaar, waarbij de gebruiker alleen nog maar betaalt voor het gebruik. Bij het "koop-terugkoop'- principe gaat het om het hergebruik van materialen en grondstoffen aan het einde van de productielevensduur.
Reactie plaatsen