Ally Strategie

Ally is een onderdeel van de keuze tussen Make, Buy or Ally; de strategische afweging waarbij een organisatie een bewuste keuze maakt voor het zelf doen, uitbesteden of organiseren in andere samenwerkingsverbanden van onderdelen van de bedrijfsvoering.

Ally is een samenwerkingsverband tussen twee of meer organisaties. Het betreft veelvuldig de samenwerkingsverbanden die organisaties in het hart van hun ontwikkeling en strategie raken. Sourcingopties die onder Ally vallen zijn: franchise, co-branding, consortium, strategic alliance, joint venture, participation.
Reactie plaatsen