Choice Strategie

Choice is onderdeel van het Strategic Sourcing Framework (SFF) dat de logische kapstok vormt voor het borgen van strategic sourcing in de organisatie. Het SFF positioneert verantwoordelijkheden en clustert specifieke activiteiten en daaraan gekoppelde competenties. Choice valt onder het tweede deel van het SFF. Het betreft het maken van bewuste keuzes vanuit het hele pallet aan sourcingsopties (Make, buy or ally?) en formuleren van een sourcingsstrategie.

Vanuit de strategiedefinitie, deel 1 van het SFF, wordt een kader meegegeven voor beslissingen over de sourcing van individuele bedrijfsactiviteiten en individuele situaties: het sourcingsbeleid. Iedere situatie kent haar eigen context en motieven, maar dient altijd te worden gespiegeld aan het sourcingsbeleid, zodat voor die casus een eigen sourcingsstrategie ontstaat. Om uiteindelijk tot de juiste keuze te komen, wordt er een 7-stappenplan gevolgd: de sourcingstoets.
Reactie plaatsen