Change Strategie

Change is onderdeel van het Strategic Sourcing Framework (SFF) dat de logische kapstok vormt voor het borgen van strategic sourcing in de organisatie. Het SFF positioneert verantwoordelijkheden en clustert specifieke activiteiten en daaraan gekoppelde competenties. Change valt onder het tweede deel van het SFF en vloeit voort uit de Choice fase. Change betreft de fase waarin je als organisatie de gemaakte sourcingsbesissing daadwerkelijk realiseert. Om een succesvolle verandering door te voeren, is het handig de vijf stappen uit het Change-proces zorgvuldig te doorlopen.

1) Intake sourcingsbeslissing, waarbij de sourcingsdoelen worden ingevuld.
2) Opstellen programma van eisen, waarin de eisen en wensen in worden gebracht omtrent de te realiseren verandering.
3) Selecteren van potentiële samenwerkingspartners.
4) De daadwerkelijke implementatie van de verandering.
5) De borging, waarbij de verwachtingen van beide partijen op elkaar worden afgestemd door de gerealiseerde prestaties af te zetten tegen het uiteindelijke resultaat, dat overeenkomt met wat van te voren werd verwacht, c.q. is afgesproken.
Reactie plaatsen